BULGARİSTAN TÜRKİYE’YE SALDIRACAK MI ? 1915

Fazıl Bülent KOCAMEMİ
BULGARİSTAN TÜRKİYE’YE SALDIRACAK MI ?
Birkaç gün önce, Bulgaristan’ın gizemli davranışına dikkat çekmiştik. Öyle görünüyor ki şu sırada Sofya hükûmeti, Enez-Midye hattına kadar Trakya’nın işgalini Bab-ı Âli ile de mutabık olarak zorla kabul ettirmek istedi.
O zamandan beri, Bulgar resmî ortamlarında bir gelişme oldu. Bay Radoslavof’un durumu tartışmalı görünürken ve Rus taraftarı grubun üç şefi olan Malinof, Geçof ve Danef’in gireceği bir ulusal hükûmetten bahsedilirken, kamuoyu daha enerjik bir hareketlenme talep ediyordu. Ama Osmanlı İmparatorluğu ile bir ön anlaşma söz konusu değildi. Bu zaten böylesine tesadüfî durumda gerçekleşmesi zordu. Bulgaristan kendi hesabına Bab-ı Âli ile ilişkiyi kesmiş, sonra da eşyanın tabiatına uygun olarak Fransa, İngiltere ve Rusya ile işbirliğine girmiş olurdu.
Esasen büyük gizlilik içinde hareket etme âdetindeki Bulgaristan hükûmetinin niyetleri hakkında şimdilik kesin veriler yok. Sadece, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya arasındaki diplomatik pazarlıkların son günlerde hızlandığı biliniyor. Bu Devletler’in her biri, bir müdahale anında değerlendirecekleri taleplerini hazırlamaktalar.
Kaynak: Le Temps 25 Mart 1915