İtalya'ya Yazılan Protesto Mektubu; Trakya Komitesi Adına Kasım Yolageldili


25 Mart 1921
Sofya’da İtalya’nın temsilcisi olan ekselanslarına,
Trakyalılar adına Trakya komitesi olarak, Trakya’da yapılmış olan anketin neticesinin göstereceği üzere kesin ve emin olarak ikamet eden halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğunu ve bu nedenle terk etmemiz için yapılan bu anketi protesto ettiğimizi bildiririz.
Vaziyet odur ki, Yunanlılar buna karşı çıkmakta, saygıdeğer Londra konferansından bu anket için bir komisyon göndermelerini talep etmektedir. Bizim için yeterli konuşmak gerekirse ve Türk delegasyonu olarak sunduğumuz bütün istatistiklerin de gösterdiği gibi aynı husus yani Trakya’daki halkın ekseriyetinin Türk olduğu kesindir.
Trakya komitesi (Paşa-ili), Ekselanslarının dikkatini Yunanlıların Trakya’da işlediği şiddet ve endişe verici hareketler üzerine çekmek istemektedir. Ortada dolaşan bazı söylemlerde ve liste halindeki bildirilerde siyasi olarak askeri ve sivil Yunanlı yetkililerin Türk olan tüm halkı yok etmek ve boğmak istediği, ancak bunun sadece Trakya’nın çehresini etimografik yapısını değiştireceği anlaşılmaktadır.
Listelerde ayrıca yakılmış, yağmalanmış ve diğer kasaba sakinleri tarafından çöle döndürülmüş kasabaların sayısını göreceksiniz. Bulgar sınırındaki Türk köylüleri, Bulgarları konuya dahil etmemiştir ancak Yunan baskısı ile yaşamanın mümkün olmadığını da kavramıştır. Birkaç milyon Trakyalı, Yunanlılar tarafından esaret altına alınmıştır.
Birçok kasabaya Yunanlılar, çoğunluk sayılarını artırmak için, Kafkasya’dan getirdikleri göçmenleri yerleştirmiştir.
Listeler halinde belirtilen bu zulümler sadece Kırklareli havalisinde, Yunanlılar tarafından yapılan mezalimin bir kısmını ortaya koymaktadır. Kesinlikle eminiz ki, bir gün Trakya’da yapılacak bir araştırma ile bugün haberdar olmadığımız birçok iğrenç saldırganlık gün ışığına çıkacaktır.
Komitemiz, sayın Ekselanslarından, yaptığımız bu mevcut araştırmamızı belgeleri ile saygıdeğer Hükümetinize sunmanızı talep etmektedir ve aynı zamanda hakkaniyet içinde hukuki olarak büyük bir baskı uygulayarak, Yunanlıların, Trakya’da yaptığı zulümlere bir son vermelerini sağlamanızı huzurunuzda talep ediyoruz.
En mükemmel içten temennilerimizi, Sayın Temsilci, kabul etmenizi rica ederiz.
Trakya Komitesi Adına
Kassım

Çeviri : Olgun Gürcan – Istanbul – 03.04.2014