Süle Çelebi Camii Haziresinde bir mezar taşı;Yılmaz Akçaalan

10441067_10203904256907617_5551001253372324675_n
Süle Çelebi Camii Haziresinde bir mezar taşı;
Günümüz alfabesine aktaran;
Yılmaz Akçaalan
El-Fâtihâ
İBRETLE GEL NAZAR KIL BU MEZARIM TAŞINA,
Kimseler bilmez bu hâli gelmeyince başına,
Merhûm ve mağfûrun leh Muhammed
Ağa ibn-i el-Hacc Hüseyin rûhuna
Sene 1265