Edirne tarihinde bu gün; 28 temmuz

 

H:1004-M:28 Temmuz 1595  
Türü H:1004-M:28 Temmuz 1595
Notlar Vezir-i azam koca Sinan paşa Edirneden Ruscuğa hareket etmiŞtir.
2 M:28.Temmuz.1961 ONARIM
Türü M:28.Temmuz.1961
Notlar Rüstempaşa kervansarayı onarımı ihale edilmiştir.

kaynak;trakya üniversitesi kütüphanesi