Osmanlı Dönemi

EDİRNE VİLAYETİ ZİRAAT MÜFETTİŞİ REŞİD BEY’İN ERMENİ MESELESİ HAKKINDA HAZIRLADIĞI RAPOR

Murat D.Tosun; Aşağıda bulunan belge Edirne’de görev yapan bir ziraat müfettişi Ermeni olaylarının gidişatı hakkında hazırlamış olduğu bir rapordur. Reşit Bey’in asli mesleği ziraat olsa da memleket meselelerine hâkimiyeti oldukça etkileyicidir. Reşit Bey raporunda Ermeni olaylarına, olayların gidişatına ve Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika’nın tutumuna ilişkin değerli bilgiler vermektedir. Her ne kadar rapor üzerinde tarih […]

Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Enver Paşa tarafından açılan Darül Eytam öğrencileri ve Edirne valisi Hacı Adil Bey.

Zeki Özkan  Edirne’de Harbiyye Nazırı Enver Paşa tarafından te’sis olunan “Darül Eytam-ı Şüheda” ile evlad-ı şüheda müessesesinde: Hey’et-i İdare ve talimiyye..  1-Darül Eytam Mekteb Komisyonu Reisi Vali Hacı Adil Bey, 2-Reis-i sâni Maarif Müdiri Galib Bahtiyar Bey, 3-Komisyon azasından Muhacirin İdaresi Müdiri İbrahim Efendi, 4-Komisyon azasından Mekteb-i Sultânî Dahiliye Müdiri Mahir Bey, 5-Komisyon azasından A’şâr […]

Edirneli Şahsiyetler Genel

Edirne mekteb-i sultani talebesi saray içinde Balkan savaşını anıyor

Yılmaz Akçaalan  Edirne’nin devre-i sükutunda o yad-ı nükûbe-i hazîn ile kalb edenler arasında : Edirne mekteb-i sultanî talebesi     Alt tarafta küçük yazılar:  Zeki Özkan  Martın on üçü bir yevm-i meş’um idi: Geçen sene Edirne o günde sükût etmişti. Bu seneki devresinde Edirne sunuf-ı münevveresi Sarayiçine giderek vatanperverâne tezahüratta bulunmuşlar ve bir milletin hem hayat-ı hasiyyesine, […]

Genel

Hakan Akıncı'nın Kaleminden; SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ (1484-1488)

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu İletisidir; Hakan Akıncı’nın Kaleminden; SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ (1484-1488)             Edirne, 1361 yılında Osmanlı Devleti’nin payitahtı olmasıyla beraber büyük bir kültürel atılım içerisine girmiştir. Kentin bu devirdeki yapılanması aynı zamanda Osmanlı’nın imparatorluk evresine geçişinin de altyapısını oluşturacak şekildedir. Sultan II. Bayezid Külliyesi de kentin diğer yapılarıyla beraber bu […]

Edirneli Şahsiyetler Genel

Trakyada Rum Doktorlar ve Tıp,Edirne deki Rum Doktor İsimleri

Edirne’de 1920 yılında toplam 49.170 Rum nüfusun olduğu,ticari kitaplardan toplanan Rum doktorların isim listesi aşağıdadır.. The book:  Kirkoudis Toeodoros, Doctors and medicine at Thrace, Alexandoupolis, 2005.   Doctor’ names in Adrianoupolis, according to p.17.   Adrianoupolis Adrianoupolis, in 1920, had a population of 49.170 inhabidants, without the suburbs. We collect the following names of doctors from commercial books:   Karapanayiotis […]