Edirne’nin kuruluş efsanesi, Mehmet Vehbi Dervişoğlu

 

Edirne’nin kuruluş efsanesi
Nuh Tufanı’ndan sonra Hazret-i Nuh, tufandan kurtulanları yeryüzünü imar etmek için dünyanın dört bir yanına göndermiş. Kalimon Hekim’i de Mısır’a göndermiş. Kalimon Hekim’in büyük oğlu Mısrayim Mısır’ı imar ettiği için bu toprakların adına Mısır denilmiş. Mısrayim ölünce yetmiş tane evladı Hazret-i Nuh’u ziyaret etmişler. Hazret-i Nuh Mısrayim’in yetmiş oğluna birer ülke vermiş. Mısrayim’in Sırfayil adındaki bir oğlunu da hayır dua ile Rum diyarına göndermiş. Bu yüzden Rum’a ayak basan ilk insan Sırfayil’miş. 
Bu Sırfâyil önce Edirne toprağına gelmiş. Her yerin harap olduğunu görmüş. Bir müddet burada kalmış. Edirne’de tufandan sonra ayakta kalan tek yer Zindan Kulesi tarafıymış. Sırfayil bir müddet sonra Edirne’ye Firav isminde bir oğlunu bırakarak Sofya’yı imar etmeye gitmiş. Edirne toprakları üzerinde Firav ve onun nesli yerleşmişler. 
Daha sonra Edirne’yi İstanbul’u da imar eden Alina kızı Makedone imar etmiş. Bundan sonra da Hazret-i İsa zamanında Rum krallarından biri olan İdrivne imar etmiş. Edirne ismi de İdrivne’den bozularak meşhur olmuş.