Edirne HÜKÜMET KONAĞI

Bilgiyi ileten; Şener Kulalar
HÜKÜMET KONAĞI
Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın Edirne Valiliği’nde bulunduğu sırada yeniden yaptırılmıştır. Kâgir, iki katta otuz beş oda ve bir kabul salonu, muntazam ve kusursuz bir harem dairesi vardır. Avlusunda, H.1308 (1890-1891) senesinde yapılan beş odalı şer’iye mahkemesi, padişah malları, H.1285 (1868/1869) tarihinde merkez mutasarraflığı için yaptırılarak H.1295(1878) senesinde adliye dairesi olan, yirmi iki odalı adliye dairesi vardır.
H.1307 (1889/1890) senesinde onarılıp genişletilerek on üç odalı telgraf ve posta, Hurşit Paşa’nın Valiliği döneminde yedi odalı olarak yaptırılan vilayet matbaası, jandarma, polis, ziraat bankası şubesi daireleri de aynı yerdedir.
Beş yüz tutuklu alabilen ve bir hamamı bulunan cezaevi ve geçen sene yaptırılan geniş ve düzenli evrak mahzen ve biri subaylar, diğeri erler için iki koğuş ile görülmeye değer kapısı ve bir çeşme ile havuzu ve gönül açan bir de bahçesi vardır. (Sayfa; 234)
EDİRNE MERKEZ VİLÂYET SÂLNÂMESİ H.1319-1901
Osmanlı Alfabesinden Günümüz Diline Çevirenler:
(Yard.Doç.Dr. Ratip KAZANCIGİL-Öğr. Gör. Nilüfer GÖKÇE- Musa ÖNCEL)
10702077_666751333440371_2960151557015171139_n