İkinci Ordu Manevraları 24 Haziran 1325

İkinci Ordu Manevralarından- Piyade asâkirinin geçid resmi (24 Haziran 1325)
günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

Edirne 1909-1910 tatbikat