Edirneli Şahsiyetler Genel

Misk Sabuncu Mezar Taşı

11016096_10202381636340912_6840104347543534353_n
Fotoğraf : Yılmaz Yıldıran
Günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan
El-Fâtiha
Kad intikale el-merhum ve’l-mağfur
İlâ rahmet-i Rabbihi’l-gafûr

Misk Sabuncu Mehemmed
Raşid Ağa ibn-i Halil
Ruhiçün
sene 1251