BALKAN SAVAŞINDA,EDİRNE SELİMİYE CAMİİNDEN ÇALINAN SULTAN MURAT'IN HIRKASI'NIN ÖYKÜSÜ,Tufan Baş

Bilgiyi ileten ; Tufan Baş
11182301_765059543608219_481755571844430505_n

YÜZ YIL ÖNCE BALKAN SAVAŞINDA,EDİRNE SELİMİYE CAMİİNDEN ÇALINAN SULTAN MURAT’IN HIRKASI’NIN ÖYKÜSÜ…….
Bulgarların Edirne’yi İstilasına Müteakip Sultan Selim Cami-i Şerifinden
Sirkat Edilerek Bu defa Viyana’da Satılırken Elde Edilen
Murat Hüdavendiğâr Hazretlerinin Hırkaları….
Bulgarların Edirne’yi işgalleri sırasında,
Bulgar Ordusuna gönüllü olarak dahil olan bir Rus zabiti tarafından Sultan Selim Cami Şerifi Camekanı içinden aşırılmıştır.
Hırka’nın antika olduğu ve büyük bir kıymete haiz bulunduğunu tahmin eden Rus
zabiti hırkayı alarak, satmak üzere Viyana’ya gitmiştir.
Lakin Rus zabiti Viyana’da iken hırkanın macerasını, polis hafiyelerinden bazılarına
anlatmak safdilliğinde bulunmuş, fakat sirkat Avusturya kanununa göre tahkik eylemiş, bu
suretle de Sefaret seniyesi cereyan eden hadiseden haberdar olmuştur.
Meseleyi halletmek için en
kolay yol, doğrudan doğruya hırsız ile
uyuşarak hırkayı istirdat etmek idi.
Viyana Sefaretince izlenen yolda bu
olmuş, kafi miktarda meblağ ödenerek
hırsızdan Hırka geri alınmıştır.
İstirdat olunan hırka, Hilali
Ahmer Cemiyeti Merkezi Umumiyesi
Reisi Doktor Besim Ömer Bey
delaletiyle Viyana’dan İstanbul’a
gönderilmiş, Hariciye Nazırı, Müftü
Efendi ile bayramın ilk günü Sadrazam
Paşa’ya tevdi olunmuştur.
Hırkanın üzerinde siyah
mürekkeple bütün Kuran’ı Kerim
yazılı bulunuyor. Hırkanın üzerindeki
yazılara yalnız silinmiş olan koltuk
altları müstesna olmak üzere kâmilen
bakidir. Murat Hüdavendiğâr…Tasviri Efkâr 15 Ekim 1913