Osmanlı dönemi Edirne'de Sel felaketine maruz kalanlar için basılmış 2 kuruş değerindeki yardım makbuzu.

11215846_812967012150805_8865576739386716932_n
Tufan Baş Arşivi;
Osmanlı dönemi Edirne’de Sel felaketine maruz kalanlar için basılmış 2 kuruş değerindeki yardım makbuzu…
Bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhi, Edirne’de müteşekkil Seylâb-zedegân İane Komisyonu.
Edirne Vilayeti ahalisinden seylâbzede olan muhtâcin içün eshab-ı hamiyet tarafından i’tâ olunacak iâneye mahsus bilettir.
İki Guruşluktur……
Çeviri için Zeki Özkan