Osmanlı Belgelerinde geçen YÖRÜK – TÜRKMEN'ler Aşiyan Sahaf Etem Coşkun

t25c325bcrkemi25c5259f

Aşiyan Sahaf Etem Coşkun
Osmanlı Belgelerinde geçen;  YÖRÜK – TÜRKMEN 
Anadoludaki Türkmen aşiretleri 16. yüzyıl ilk çeğreğine kadar Taife-i Türkman olarak kayıtlara geçmiş.
Davulga, Dodurgalı, Muslucalu, Döğer, Bayat boyları, Karakeçili , Yörükân vs. tamamı Türkmen aşiretleridir.
Ancak Yavuz Sultan Selim’in 1514 -1516- 1517 yıllarında yaptığı iki sefer ve üç meydan muharebesi esnasında bazı Türkmen aşiretlerinin Şah İsmail Safavi tarafına geçmesi, Anadolu’daki siyasî birliğin bozulacağı endişesini doğurmuştur.
Bu durum muvacehesinde yapılan yeni tapu tahrir defterlerine : Osmanlı tarafını yeğleyen bu aşiretler , Taife-i Yörükân olarak yazılmışlar, Şah İsmail tarafına geçen aşiretler ise Türkmen olarak kayd edilmişlerdir.
Bugün halen Doğu Anadolu’nun bazı yörelerindeki Alevî vatandaşlar Türkmen olarak tanımlanırlar.
Netice itibariyle bu aşiretlerin tamamı Türkmen aşiretleri olup : Yörüklük sadece bir yaşam biçiminin adıdır, etnisite ile ilgisi yoktur.
Konar-göçer (devamlı yürüyen ) anlamındadır.
Erken baharda sürüleriyle beraber Toroslardan , Kayseri Uzunyayla üzerinden Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Tunceli’ye kadar uzanan bir güzergâh Taife-i Yörükânın bir cevelângâhıdır.

Aşiyan Sahaf Etem Coşkun ;
Faruk Sümer ki yazdığı Oğuzlar ( Türkmenler -Boy Destanları ) Dünya çapında bir eser olup halen onun üzerine fazladan bir kelime yazacak tarihçi çıkmadı.
Yusuf Halaçoğlu

Ahmet Refik Altınay
Bu konuda en Başta gelen tarihçilerimizdendir.
Tufan Hoca da yeni araştırmaları ile gözdolduran tarihçilerimizdendir. Allah yolunu açık etsin.
Bozulus Türkmenleri üzerine ise : Dil ve Traih Coğ. Fak. Dergisi’nde Faruk Kadri Timurtaş’ın uzun uzadıya, kitap olacak kadar bir makalesi vardır.

 • Aşiyan Sahaf Etem Coşkun .
  Bernard Lewis gibi Tarihçi-Ortadoğu uzmanı (istihbaratçısı ) adı altında Emperial güçlerin raportörlüğünü yapan ve bizdeki misyoner kafalıların Anadolu nüfusu üzerinde bazen bilgisizce , ama daha çok kasıtlı yayınlar yaptıkları malumdur.
  Mesela :

  ANDREWS denen ne idüğü belirsiz biri : Ethnic Groups in the Republic of Turkey Türkiye’de Etnik Gruplar diye bir kitap yazmış, [ Beş paralık kitap, hatta paçavra ]
  Kitabının adını Etnik gruplar koymuş fakat:
  Alevi Türkmenler-Sünni Türkmenler, Alevi Kürtler Sünni Kürtler gibi elinden geldiği kadar küçük küçük parçalara , (üstelik etnik yapı üzerinden değil inançları yönünden ) bölmeyi marifet bilmiştir.
  Maalesef bizim okur yazarımız da bu herifin kitabına atıfta bulunur, bu pespaye paçavrayı referans olarak gösterirler.
  Bir başka aydınımız ( ! ) da İzmir’in Efe’sini, Erzurum’un dadaşını, Elazığ’ın Gaggoşlarını da ayrı bir ırk olarak gösterme bahtsızlığına düşmüş, ve bilerek garazkârane yorumlarda bulunmuş.
  Şunu demek istiyorum ki : Yörük, Türkmen, Dodurgalı, Muslucalu, Karakeçili, Bayat vs vs. tamamı Türkmen aşiretlerinin adlarıdır, başka bir ırk değillerdir.
  Arz ederim Efendim.