Mimar Kemalettin'in Vefat Haberi Hakimiyet-i Milliye

12011259_829235013857570_5155156873930838715_n

Kaynak ve Günümüz Alfabesine aktaran; Mehmet Kanar
Hakimiyet-i Milliye
Elîm bir zıyâ’
Muallim Mimar Kemalettin Beyi kaybettik.
Üstat Kemalettin Bey dün nezf-i dem-i dimâğîden irtihal etti.
Vatanın en üyük mimarı üstat Kemalettin dün dokuz buçukta hastalanmış ve on yediyi yirmi geçe nezf-i dem-i dimağîden irtihal-i dâr-ı beka etmiştir.
Merhum evvelki gün ve evvelki gece Evkaf Apartmanları, Muallim Mektebi, Demiryollar binaları ve Büyük Millet Meclisi’nin karşısındaki köşede yapılacak olan Başvekalet binası projeleriyle meşgul bulunmakta ve tamamen sıhhat ve neşe içindeydi.
Hatta dün sabah mühendislerle tevessü’ü mukarrer olan inşaat ve tamirat dairesi için görüşmüş, ba’dehu yalnız başına odasına çekilmişti. On dörde kadar odadan hiçbir hareket duyulmamış ve kimse odaya girmemişti. O zamana kadar bir ses çıkmayınca şüphe üzerine odanın kapısı vurulmuş ve bir cevap alınmayınca içeri girilmiş ve merhum odanın ortasında yüzükoyun yatmış olduğu halde bulunmuştur. Merhum potinlerini giymiş ve pantolonunun henüz bir bacağını bacağına geçirmiş bulunuyordu. Mühendisler derhal hastayı çevirerek doktora müracaat etmişlerdir.
Ve yapılan tedabire rağmen hiçbir salah hasıl olmamış, nezf-i dimâğî neticesinde on yediyi yirmi geçe dünyaya ebediyen gözlerini kapamıştır.
(Mâbadı ikinci sayfanın dördüncü sütununda)

nezf-i dem-i dimâğî: beyin kanaması.
tevessü’: genişletilme.
zıyâ’: kayıp.