Edirne Müftülüğüne verilen dilekçeler 4,İnci Abaroğlu,Mustafa Demirel

12351907_971441032921367_829554524_o
Edirne Merkez Müftülüğü Cânib-i Alisine
marûz-ı da’ileridir
–da’ileriniz vazifeme bir vekil bırakub berâ yı tebdil hevâ uzun köprüye gideceğimden lütfen ve tarahhuman münâsib mikdâr me’zuniyet itâsı hususuna müsa’ade buyurulması istirham eylerim efendim üç şerefeli mü’ezzin …hafız hüseyin dâ’ileri  üç şerefeli câmi-i şerifi  ikinci mü’ezzini hafız hüseyin efendinin gaybubeti ? zamanında on beş gün mezkür hizmeti ifâ edeceğimi ta’ahhüd eylerim.
fi  25 ağustos 321
günümüz alfabesine aktaran; İnci Abaroğlu,Mustafa Demirel