Cumhuriyet Dönemi Genel Osmanlı Dönemi Resimler

Edirne de bir çeşme

Edirne’nin eski yerleşimleri arasında uzanan tarihi sokaklarından birinde kesme taşdan bir duvar. Duvara da dikkat edince görülen eski bir kitabe var. Şimdi çöp konteynırlarına bekçilik eden duvarın kitabesi okununca bir zamanlar çeşme olduğunu söylüyor   Kitabede ; Edirne eşrâfından sa’detlû Hacı Mustafa Beğ’in vâlidesi Atıyye Hanım ve pederi Hacı Mehmed Efendi haremi ‘Ârife, kerimesi Atıyye […]

Osmanlı Dönemi Resimler

Souvenir Andrinople Mosque Sultan Beyazid

Paylaşım, Facebook Edirne Tarihi grup üyelerimizden Sayın Şener Kulalar Bir zamanlar; Bu kartta, Sultan Bayezid Camii, Bayezid Köprüsü, Sultan Bayezid Hamamı ayrıca su dolabı ile, iki adet değirmen ve su dolapları görülmekte, ayrıca Darüşşifa ve Tıp Medresesi ile arka planda Piyade Kışlası (Mahmudiye Kışlası,Yanık Kışla, günümüzdeki ismi ile Kapalı Cezaevi’nin bir kısmı görülmektedir.)

Osmanlı Dönemi

Edirne'de yayınlanan gazeteler,Ceride gazetesi

H:1307 M: 1890 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin imtiyaz sahibi ve yazan Ahmet Faik’dir. Haftanın Perşembe ve Pazar günleri ya¬yınlanan gazetenin üzerinde “Her türlü haberi yayınlayan ve edebi eserleri konu yapan Osmanlı Gazetesi” olduğu yazılıdır. Gazetenin sol üst köşesinde abone koşullan yer almaktadır. Osmanlıcadır. Gazetenin yönetim yeri Eski cami caddesinin üzerindedir. 36×45 cm. ebadmda 8 […]

Osmanlı Dönemi

Edirne'de yayınlanan gazeteler,Ashalom(Aşalom)

Baruh Ben İsak Mitrani tarafından aylık İbranice-İspanyolca olarak yayınlanmıştır. Bu derginin Belgrad’da yayınlanan nüshaları Kudüs’teki Yad İshak Ben Zvi Enstitüsü’nde bulunmaktadır. kaynak; http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Ashalom

Cumhuriyet Dönemi

Edirne'de yayınlanan gazeteler,Arda gazetesi

H:1339-M:1921 yılında kurulmuştur. Haftada iki gün yayınlanmıştır. Sosyal, siyasal, edebi, resimli gazete olan “ARDA” gazetesinin imtiyaz sahibi ve başyazarı Nail Hikmet’dir. İki sayfa olarak yayınlanan bu gazete Edirne’de resimli basılmıştır. Milli Kütüphane koleksiyonunda I, 18(1928) sayılı nüshası bulunmaktadır. kaynak; http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Arda

Osmanlı Dönemi

Edirne'de yayınlanan gazeteler,Adrianapolis

Fransızca, Rumca, Bulgarca ve Türkçe olarak yayınlanan yarı resmi bir gazetedir. 1921-1922 yıllan arasında Nissim Bahar tarafından “Andrianopolis” (L’Echo d’Adrinopolis (Edirne’nin Yankısı)) adlı haftalık olarak yayınlanan siyasî, iktisadî ve toplumsal olayları okuyucusuna aktaran bir gazete yayınlanmıştır. kaynak; http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Andrianapolis

Osmanlı Dönemi

Edirne'de yayınlanan gazeteler, Ahali

8.9.1919 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Edirne Yedek Subaylar Demeği üyeleri tarafından haftada iki gün yayınlanmaktaydı. Sorumlu müdürü ve başyazarı Mehmet Behçet’dir. Edirne-Sofya, Olyadsamaryaviza [Matbaası-Sofya]da, 32×47,5 ebadında basılmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde, 1,23,32,54, (1919-1920, Hakkı Tarık Us kütüphanesinde, III, 10/330 (17 Kanun I 1921), Milli Kütüphane koleksiyonunda 1,23 (1919); IH, 37(1922) sayılı nüshaları bulunmaktadır Edirne’nin […]

Osmanlı Dönemi

Edirne'de Yayınlanan Gazeteler, Afitab

Edirne de R:1324-M: 1908-1909 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve kurucusu, Osman Nuri’dir. Meşrutiyet-i Osmâniyeye, me-nafı-i milliyeye hâdim, siyasî, fennî, edebî, hür Osmanlı gazetesi olan “AFİTAB” haftalık olarak Osmanlıca yayınlanmıştır. Gazetenin idare yeri, Daire-i Asker-i yanında Osman Nuri efendinin yazıhane sidir. Gazetenin sağ üst köşesinde, Vatan ve millet faydasına ait makale için sayfalarımız açıktır […]