Edirne'de Yayınlanan Gazeteler, Afitab

Edirne de R:1324-M: 1908-1909 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve kurucusu, Osman Nuri’dir. Meşrutiyet-i Osmâniyeye, me-nafı-i milliyeye hâdim, siyasî, fennî, edebî, hür Osmanlı gazetesi olan “AFİTAB” haftalık olarak Osmanlıca yayınlanmıştır. Gazetenin idare yeri, Daire-i Asker-i yanında Osman Nuri efendinin yazıhane sidir. Gazetenin sağ üst köşesinde, Vatan ve millet faydasına ait makale için sayfalarımız açıktır ifadesi yer almaktadır.
28,5×41 cm. ebadında 2 sayfa olarak Vilayet Matbaasında, basılmıştır. Gazetenin III: 60-61 (12, 19 Temmuz 1326/18, 25 Recep 1328) nolu sayı¬lan İstanbul Tarık Us kütüphanesinde mevcuttur.
Edirne de R:1324-M: 1908-1909 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İmtiyaz sahibi ve kurucusu, Osman Nuri’dir. Meşrutiyet-i Osmâniyeye, menafi-i milliyeye hâdim, siyasî, fennî, edebî, hür Osmanlı gazetesi olan “AFİTÂB” haftalık olarak Osmanlıca yayınlanmıştır. Gazetenin idare yeri, Daire-i Asker-i yanında Osman Nuri efendinin yazıhanesidir. Gazetenin sağ üst köşesinde, Vatan ve millet faydasına ait makale için sayfalarımız açıktır ifadesi yer almaktadır.
28,5×41 cm. ebadında 2 sayfa olarak Vilayet Matbaasında, basılmıştır. Gazetenin III: 60-61 (12, 19 Temmuz 1326/18, 25 Recep 1328) nolu sayı¬lan İstanbul Tarık Us kütüphanesinde mevcuttur.

kaynak;
http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Afitab