Edirne'de yayınlanan gazeteler,Adrianapolis

Fransızca, Rumca, Bulgarca ve Türkçe olarak yayınlanan yarı resmi bir gazetedir.
1921-1922 yıllan arasında Nissim Bahar tarafından “Andrianopolis” (L’Echo d’Adrinopolis (Edirne’nin Yankısı)) adlı haftalık olarak yayınlanan siyasî, iktisadî ve toplumsal olayları okuyucusuna aktaran bir gazete yayınlanmıştır.

kaynak;
http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Andrianapolis