Edirne'de yayınlanan gazeteler,Arda gazetesi

H:1339-M:1921 yılında kurulmuştur. Haftada iki gün yayınlanmıştır. Sosyal, siyasal, edebi, resimli gazete olan “ARDA” gazetesinin imtiyaz sahibi ve başyazarı Nail Hikmet’dir. İki sayfa olarak yayınlanan bu gazete Edirne’de resimli basılmıştır. Milli Kütüphane koleksiyonunda I, 18(1928) sayılı nüshası bulunmaktadır.
kaynak;
http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Arda