Edirne'de yayınlanan gazeteler,Ashalom(Aşalom)

Baruh Ben İsak Mitrani tarafından aylık İbranice-İspanyolca olarak yayınlanmıştır. Bu derginin Belgrad’da yayınlanan nüshaları Kudüs’teki Yad İshak Ben Zvi Enstitüsü’nde bulunmaktadır.
kaynak;
http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Ashalom