Edirne'de yayınlanan gazeteler,Ceride gazetesi

H:1307 M: 1890 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin imtiyaz sahibi ve yazan Ahmet Faik’dir. Haftanın Perşembe ve Pazar günleri ya¬yınlanan gazetenin üzerinde “Her türlü haberi yayınlayan ve edebi eserleri konu yapan Osmanlı Gazetesi” olduğu yazılıdır. Gazetenin sol üst köşesinde abone koşullan yer almaktadır. Osmanlıcadır.
Gazetenin yönetim yeri Eski cami caddesinin üzerindedir.
36×45 cm. ebadmda 8 sayfa siyah-beyaz olarak yayınlanan gazetenin 1-266 sayılan Edirne Selimiye Kütüphanesinde 2658 nolu demirbaş kaydında bulunmaktadır. Ayrıca Hakkı Tank Us kütüphanesinde I, 1-49 sayılı nüshaları bulunmaktadır.

kaynak;
http://www.edirnebilgiislem.gov.tr/gazete/sayfa.php?GazeteID=Ceride