Edirne de bir çeşme

Edirne’nin eski yerleşimleri arasında uzanan tarihi sokaklarından birinde kesme taşdan bir duvar. Duvara da dikkat edince görülen eski bir kitabe var. Şimdi çöp konteynırlarına bekçilik eden duvarın kitabesi okununca bir zamanlar çeşme olduğunu söylüyor
cesme1
 
Kitabede ;
Edirne eşrâfından sa’detlû Hacı Mustafa Beğ’in vâlidesi
Atıyye Hanım ve pederi Hacı Mehmed Efendi haremi ‘Ârife, kerimesi Atıyye
Kâ’in vâlidesi Hanife kainpederi Abdülkâdir ve mahdûmı, şehid
Hacı Mehmed Nûri Beğ’in ceddi ruhları içün fâtiha (1324)
Diyor ve,  eski bir Edirne ailesini yâd ediyor kendince.
cesme2
 

Kaynak http://tarihvemedeniyet.org/2009/07/edirnede-bir-cesme-kitabesi.html