Genel Osmanlı Dönemi

Kaleiçi yangını 1905,Yılmaz Akçaalan EDİRNE GAZETESİ- 25 Ağustos 1321

                Günümüz alfabesine aktaran ; Yılmaz Akçaalan Harîk-i Hânümânsız Cenâb-ı Hâfız-ı Hakîkî velini’met bi-minnetimiz padişâh-ı alempenah ve şehinşâh-ı merahim-i iktinah Efendimiz hazretlerinin ömr ü âfiyet cihankıymet mülûkânelerini rûz-ı efzun ve memâlik-i mahrûse-i şahânelerini her türlü âfâttan mahfuz ve mâsun buyursun. Şehr-i hâlin yirminci Cumartesi gecesi saat sekizbuçuk raddelerinde şehrimizde […]

Genel

İsmini Edirne'den alan Sümbül Bellevalia edirnensis

Bu çalışmada, endemik ve tehlike altında olan Bellevalia edirnensis’in mevcut yayılışı, popülasyonlarının son durumu ve habitatını tehdit eden unsurlar araştırılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda CR kategorisindeki türün habitatında bü-yük problemler (aşırı otlatma, tarımsal faaliyetler, yapılaşma, su ve toprak kirliliği) olduğu gözlenmiştir. Bu problemlere in situ ve ex situ çözüm önerileri sunulmuş ve tartışılmıştır. En kısa […]

Genel

Edirne I.Murat Lisesi Tarihçesi,Mehmet Kadri Sümer

Mehmet Kadri Sümer 1958-1973 Dönemi Kaleiçi’ndeki Edirne Erkek İlköğretmen Okulu. Bu bina, günümüzde, I. Murat Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir. Okul binamız; 1890’lı yılların başlarında Polonya Azınlık Okulu olarak inşa edilmiş ve o yıllarda “Polak Mektep” olarak ünlenmiştir. Daha sonraları; Balkan Savaşı sırasında (1912-1913) hastane, 1915-1918 arası Kız Öğretmen Okulu, 1918-1927’de tekrar Azınlık ve Papaz […]

Cengiz Ned Paylaşımları Genel Osmanlı Dönemi

Osmanlı döneminde Edirne'de yaşanan cadı vaka sı

Edirne’de yaşanan iki ayrı cadı vakasından ilkinde cadı olduğu iddia edilen kişi müslüman bir erkektir. Halk cadının varlığından dolayı korku içindedir. Edirne kadısı Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin bu konu ile ilgili bir fetvası bulunduğundan, fetvada cadı olduğu kesinleşen bir kişinin karnına kazık saplanmasına, bu işe yaramazsa başının kesilip ayakların dibine yerleştirilmesine, nihayet bu da işe yaramazsa […]

Cumhuriyet Dönemi Genel

Edirne Erkek Muallim Mektebi,Zeki Özkan-Yılmaz Akçaalan

            Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan – Yılmaz Akçaalan Edirne Erkek Muallim Mekteb-i Pek muhterem üstad; Lütfen verilen cevabı okudum, pek çok teşekkürler,Edirne Postası ismiyle haftada iki defa neşredilecek olan Edirne gazetesinin 12 Ağustos (1)926 tarih ve 98 sayılı nüshalarında arzu-yu muamele ilân yaptım. Gazeteleri de gönderiyorum. Gaib olması ihtimaline […]

Genel Güncel İlçelerimiz Osmanlı Dönemi Resimler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan a mektubu

  11 Nisan 1939 Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın vefatı. Doğumu 1864 Razgrad… “Güreşirken, bütün Türk milletini arkamda hisseder ve onun şerefini korumak için her şeyi yapardım. Ve sanki bütün Türk milletinin kuvvetinin arkamdan dayandığını hissederdim.” Kurtdereli Mehmet. “Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a… Ankara – 15.11.1931 Seni, cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu […]

Güncel Osmanlı Dönemi

karaağaç belediye binasının açılışı, yılmaz akçaalan

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan EDİRNE GAZETESİ- 10 Teşrinievvel 1318 —1137 sayfa : 1 (23 EKİM 1902) Sâye-i umran-sermaye-i hazreti cihanbânîde bu kere Karaağaç’da müceddeden inşa edilmiş olan daire-i belediyenin geçen Cuma günü yaver-i Ekrem hazret-i pâdişâhî Vâli vekili âlîsi ve Ordu-yı hümâyun müşiri devletlu Arif Paşa hazretleri ile vilâyet-i celîle ve Ordu-yı Hümâyun Erkân-ı kirâmından […]