Balkan Savaşı TRAKYA SINIRI (18-23 EKİM HAREKÂTI) Fazıl Bülent Kocamemi

balkan-savasi-harita
kaynak; P. Paul CHRISTOFF – Edirne Kuşatması Günlüğü  
Kuşatma altındaki bir kişinin günlük notları.
Paris
Henri CHARLES-LAVAUZELLE
Askerî Yayıncı  10, Rue Danton (Boulevard St-Germain, 118)  1914  
Fransızca’dan çeviren: Fazıl Bülent Kocamemi