1913 Balkan Savaşı,Selimiyenin bombalanışını bildiren kartpostal,Zeki Özkan

1913-balkan
Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan
Edirne’den
19 Ağustos 329 cumartesi.
Dersaadet’te Üsküdar’da: Çamlıca’da İhsan Beyin kerimesi Perizat hanıma takdim.
Payitaht-ı sani-i Osmaniyenin en muhteşem ve en dilruba camilerinden 999 pencereyi havi Sultan Selim Cami-i şerifini havi kartı takdim ediyorum. Deni ve hunhar Bulgarlar Cami-i mezkûrun kıymetdar halılarını çalmışlar ve iki adet dahi mermi isabet etmiş ise de hiç bir hasara uğramamıştır. Cenab-ı Hakk muhafaza buyurmuş. Iydınız said ömrünüz mezid olsun.
Dayınız Kaptan Mehmet Tevfik