Selimiye ye Ayasofya halıları Getirildi. Edirne Postası 1945

edirne-postasi-4-2-1935-edirne-postasi-halilar
 
Cengiz Bulut- 20 kasım 2016
Selimiye ye Ayasofya halıları Getirildi.
Müze haline getirilen İstanbul’daki Ayasofya’ya aid kıymetli halılar Edirne’ye ge tirilerek Mimar koca Sinan- ın yüksek eseri olan Selimi ye camiine serilmiştir. İstilâ lar esnasında halılarından ekserisi düşmanlar tarafından aşırılan Türk’ün büyük sanat eseri Selimiye Ayasof ya halıları ile tezyin edildik ten sonra kıymeti bir kat daha yükselmiştir. Gelen halılar bir vagondur.
Kaynak; Edirne Postası 4 2 1935