Mührü Süleyman, Davud Yıldızı

” Lüleburgaz sokullu Mehmet Paşa cami içinde bulunan iç içe geçmiş iki ucgendenden oluşan altı köşeli yıldız şeklindeki motifin. Mührü Süleyman, yani Süleyman peygamberin mührü olduğu, Süleyman peygamberin yüzünden mulhem olduğu ve üzerinde ism ı azam yazıldığı rivayet edilir. İsmi azam allah in en büyük adıdır. Museviler,bu motifi meydana getiren her açiya İbrahim, İshak, Yakub, Musa Harun, ve Davud. Peygamberi isnat ederler. Yüzüğün üzerindeki ucgenler inanışa göre, stilize edilmiş bir gözdür.
Kaynak: M.Ökcesiz.