Balkan savaşı 1912 Yaralı ve koleralı askerler,Zeki Özkan

Günümüz alfabesine aktaran..Zeki Özkan
15232235_10154818184253130_5383169351674705552_n

Sinan Tekke karyesi muhtar ve hey’et-i ihtiyariyesine
Şu sırada yaralı veya hasta olarak gelmekte olan zuafa-yı askeriyenin merkeze uğrayıp kendisini doktora muayene ettirmeksizin doğruca karyelerine gitmekte ve …. müteessiren vefat etmiş oldukları haber alındığından ve bunlar meyanında kolera hastalığına müptela olanlar da bulunabileceği ihtimal dâhilinde bulunduğundan mühlik ve müthiş olan bu illetin hafazanallah her tarafa yayılmasına meydan verilmemek üzere …. hasta olarak karyenize vürud edecek neferatın ne türlü hasta olduğunun derhal hükümete ihbarı ve bu babda ihmal eden muhtaran hakkında şediden mücazat tatbik edileceğinin muhakkak bulunduğu ehemmiyetle ihtar olunur. 12 Teşrinisani 328