Genel

EDİRNE’DEN GEÇERKEN NELER GÖRDÜM? Kasım 1922 İkdam gazetesi, Yılmaz Akçaalan

EDİRNE’DEN GEÇERKEN NELER GÖRDÜM? Yol hatıralarımın en sonunu en evvel yazıyorum, çünkü “İkdam” kâri’lerinin merak ettiği bir şeydir: Mustafa Paşa İstasyonunda şu noktayı bir daha tahkik ettim: Bulgaristan’dan Edirne’ye geçen bir yolcunun pasaportunu kim muayene eder? Dediler ki: İtilâf devletleri. Pasaportumu Fransızlara vize ettirdiğim için seyahate devam ettim. Bu, teşrinisaninin sekizinci günü saat onbirde idi. […]

Cumhuriyet Dönemi Edirneli Şahsiyetler

Edirne kurtuluş töreni,Türk Ocağı üyeleri.

Latinize eden ; Osman Nuri Mete Resim altı yazı ” Edirne’nin istirdâdımım sene-i devriyesi  intiba’âtından Türk Ocağ alayı ile ” Türk Ocağı üyeleri Edirne kurtuluş töreninde Abacılarbaşı (Saraçlar caddesi) girişinde kurulan tak önünde.Muhtemel 1923 veya 1924 yılları.

Genel Osmanlı Dönemi Savaşlar

İngilizlerin sadrıazamı Ferid Paşa’nın yüzüne kim tükürdü? Yılmaz Akçaalan

Lafınızı eden; yılmaz akçaalan Ertuğrul  (13 Mayıs 1336) 13 Mayıs 1920 İngilizlerin sadrıazamı Ferid Paşa’nın yüzüne kim tükürdü? Gâyet mevsuk  bir menba’dan aldığımız ma’lûmata göre Fransızların kefâleti altında Edirne’den İstanbul’a gelen Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey Ferid Paşa ile görüştüğü esnâda  Ferid Paşa tarafından kendisi ile beraber çalışması hakkında vaki olan teklif […]

Genel

Edirne depremi sonrası Devlet Hastanesi bahçesine kurulan çadırlar.cemil gürleyik

18.06.1953 Edirne depremi sonrası Devlet Hastanesi bahçesine kurulan çadırlar. Sağda rahmetli Sadullah Bilgiseven amca, solda rahmetli babam Şükrü Gürleyik. Ben 6 günlükmüşüm, evimizin bahçesine kurulan çadırda uzunca bir süre yaşamışız.

Edirneli Şahsiyetler

Türkan Seçkin vefat etti, Serdar Seçkin

Serdar Seçkin Annem; Türkan Seçkin Cumhuriyeti tırnaklarıyla kuranların, Bu uğurda bedel ödeyenlerin, Yetiştirdiği Cumhuriyet genci, Cumhuriyet kadınıydı. Hakkını bilen, mücadele eden, Toplum için her mücadelenin İçinde en önde yer alandı. Biz ona ayak uydurmakta Çok ama çok zorlandık. İlkler onun sevdasıydı. 1959 da anaokulu işletmeciliği Mücadelenin başıydı 1962 de ilk kız ve erkek öğrenci Yurdu […]

Osmanlı Dönemi

SARAY MEYDANLARI ;Şener Kulalar

SARAY MEYDANLARI   ; Sarayın şekl-i umumisini mütalea eder isek yan yana isabet etmiş ve cevanib-i erbaası ya sengin duvarlar veya mebaninin esas duvarlariyle tehdid olunmuş ve aralarında teşrifata tabi yani ocak tabir olunan hususi kapı muhafız ve kapıcıların marifetiyle açılıp kapanan kapılar ile geçilen başlıca beş adet cesim meydandan müteşekkildir ki mezkûr duvarların iki […]

Genel

Edirne 1986- video

1986 yılı Milli eğitim gençlik ve spor bakanlığı film radyo televizyon ile eğitim merkezi tarafından hazırlanmış 17 dakikalık Edirne videosu.