1882-1978 YILLARI ARASI, EDİRNE ERKEK ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ OKUL BİNALARI

1882-1978 YILLARI ARASI, EDİRNE ERKEK ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ OKUL BİNALARIFB_IMG_1489606966944.
Edirne Erkek Öğretmen Okulu, 1882’de “Da’r-ül Muallimin-i Sıbyan” adıyla kuruldu. Zaman içinde “Dar’ül Muallimin”, “Edirne Muallim Mektebi”, “Edirne Erkek Muallim Mektebi”, “Edirne Erkek Öğretmen Okulu”,“Edirne Erkek İlköğretmen Okulu”, “Edirne Erkek Öğretmen Lisesi” adlarını aldı. Bu tarihsel gelişimi içinde okulumuz pek çok yer değiştirdi. Önceleri cami, konak ve medrese köşelerinde kendisine yer bulabildi (1882-1912 arası). Daha sonra, ilk kez 1912 yılında Eski İstanbul Yolu (Caddesi) üzerinde inşa edilen kendi binasına kavuştu. Ne var ki Trakya’da sınırlarımıza dayanan 2. Dünya Savaşı nedeniyle okulumuz 1940 yılında Sivas’a nakledildi. 1912 yılından itibaren bizlere hizmet veren okul binamız da tüm araç ve gereçleriyle birlikte Edirne Lisesi’ne devredildi.
Savaş sonrası ikinci kez yeniden açıldığında; yine Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan ve önceleri Kız Muallim Mektebi olarak kullanılan, eski okulumuza komşu binada öğretime başlandı (1946-1947 Öğretim Yılı ile 1948-1952 yılları arası). Bu durum fazla uzun sürmedi. 1952 yılı sonlarında burası tekrar Kız Öğretmen Okulu’na bırakıldı. Okulumuz ise gerekçesini bilmediğimiz bir nedenle kapatıldı.
1958’de, Edirne Erkek İlköğretmen Okulu’nun yeniden açılması kararı verildi. Okul binası olarak da Kaleiçi semtinde bulunan ve o yıllarda tütün deposu olarak kullanılan eski “Polak Okulu” satın alındı. 1973 yılına kadar bu binada eğitim-öğretim yapıldı. Bu arada, 1970 yılında Ayşekadın semtinde Edirne Erkek İlkköğretmen Okulu binaları inşasına başlandı. 1973-1974 Öğretim Yılı’nda da buraya taşınıldı. Ne var ki bu öğretim yılında okulumuz “Öğretmen Lisesi” statüsüne sokuldu ve o günkü siyasilerin kararıyla, tüm öğretmen okullarında olduğu gibi okulumuzun da öğretmen yetiştirme niteliği kaldırıldı. 1978 yılı sonunda ise okulumuz tamamen kapatıldı. Öğretmen Okulu olarak yapılmış olan Ayşekadın’daki binalarımız da Trakya Üniversitesi’ne devredildi.
 
1912 yılı öncesinde kullandığımız okul binalarımız ne yazık ki zaman içinde yıkıldı, yerlerine başka binalar yapıldı ya da açılan meydan ve yeşil alanlarda kaybolup gittiler. Edirne Erkek Öğretmen Okulu öğrencileri olarak bizlere ve geçmişteki büyüklerimize mekan olmuş tüm okul binalarımızı ileriki iletimlerimde tek tek ele alacağım ve sizlerle paylaşacağım.
(*) M. Kadri SÜMER / “1882’den 1978’e Edirne Erkek Öğretmen Okulu Tarihçesi” adlı kitap çalışmamdan özet olarak aktarılmıştır.