Şevket Dağdeviren ve Edirne'si – Cem Altınel

Osmanlı İmparatorluğu’nun son 10 Padişahı döneminde Edirne ve çevresinin yönetiminde etkili olmuş ve batıya yapılan seferlerde Ordu’nun hem iaşesini temin etmiş hem de asker alımı yaparak devletine katkı yapmış “EDİRNE AYANI”dır Dağdeviren’ler.
Ailenin köklü geçmişine ait bilgi ve belgeler zaman içerisinde diğer aile bireylerine dağılmıştır, bu belge ve bilgilerin önemli bir kısmına sahip olan M.ŞEVKET DAĞDEVİREN’in torunu B.Cem ALTINEL Selçuklu bilgini astrolog Muhittin El Cezeri’nin “Kullanılmayan bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerdedir….” sözünü şiar edinerek, titiz bir çalışma ile “1863-1931 Şevket Dağdeviren ve Edirne’si” ile Edirne’nin bilinmeyen yakın tarihini belgelerle ortaya koymuş ve önemli bir boşluğu doldurmuştur.
Günümüze kadar yayınlanmış olan M.Tayyib Gökbilgin’in “Edirne Paşa Livası” , Süheyl Ünver’in ve Dr.Rıfat Osman’ın Şehir tarihi açısından çok önemli kitaplarının yanında, Sayın Cem Altınel’in bu çalışması Edirne’nin yakın tarihi açısından bilinmeyen-araştırılmayan ve yayınlanmayan bir çok bilgiyi-belgeyi tarafsızca ortaya koyarak Şehir Tarihimiz için çok önemli ender çalışmalardan birisini okuyucu ile buluşturmuştur.
2 yıllık bir araştırma ve çalışmanın ürünü olan “Şevket Dağdeviren ve Edirne’si”, Şevket Dağdeviren’in 2. kuşaktan torunu Cem Altınel tarafından kaleme alınmıştır.
Kitabın ana eksenini Şevket Dağdeviren’in biyografisi oluşturmakla birlikte 1863 – 1931 yılları arasındaki Edirne’nin sosyo-politik yaşamından da kesitler sunulmuştur. 232 fotoğraf ve 38 belgenin kullanıldığı, 50 civarında kaynağın incelendiği yapıt 250 sayfadan oluşmaktadır.
Birinci bölümde Şevket Bey’in yaşamı detaylı olarak anlatılmıştır. Devlet memurluğu, vilayet matbaası müdürlüğü, mutasarrıflık dönemi, Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Paşaeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti etkinlikleri, sürgünler, Trakya Tayyare Cemiyeti dönemi görsel ve belgelerle desteklenerek okuyucuya sunulmuştur. Aynı bölümde Dağdeviren Ailesi ile ilgili şecere, aile bilgileri ve Şevket Bey’in özel eşyalarının görselleri de yer almaktadır. 1906 – 1913 yılları arasında çıkan Yeni Edirne gazetesinin imtiyaz sahibi kurucusu ve yöneticisi olan Şevket Bey’in gazetesi ile ilgili bilgiler de bu bölümdedir.
İkinci bölümde Şevket Bey’in albümünde bulunan dönemin önde gelen şahıslarının fotoğraf ve portreleri bulunmaktadır. 100’e yakın fotoğraftaki kişilerin bazıları belirlenebilmiş, birçoğu ise tanınamamıştır. Bu fotoğraflar dönemin fotoğrafçılık tarihi açısından da önemli belgeler niteliğindedir. İlgi duyan araştırmacılar için kaynak olabilecek potansiyeldedir.
Üçüncü bölüm Şevket Bey’in yapıtlarına ayrılmıştır. Burada Edirne Vilayeti’nin 28 salnamesinden biri olan 1892 tarihli Şevket Dağdeviren Salnamesi analiz edilmiş, dönemle ilgili bilgiler ve görseller okuyucu ile buluşturulmuştur. 2005 yılında Türkçesi basılan bu salname, Edirne ve Osmanlı araştırmacıları için değerli bir bilgi kaynağı niteliğindedir.
Birinci Balkan Savaşı döneminde 1912 – 1913 yılları arasındaki 155 günlük Edirne Kuşatması ve işgali sırasında Edirne’de bulunarak savaşın sivil yönünü günceleştiren Şevket Bey’in anıları diğer 5 sivil günce yazarının anıları ile birlikte analiz edilerek kitaba dahil edilmiştir. Edirne’nin yaşadığı korkunç savaş günlerinin sivil yönü hakkında fikir verebilmek için anonimleşmiş birçok fotoğraf ta dördüncü ve son bölüme alınmıştır.
Cumhuriyet öncesi dönemin Edirne tarihi ile ilgili önemli bilgileri içeren bu kitap, Edirne Belediye Başkanlığı yayınlarının 27. si ve Edirne Kent Belleği Müzesi serisinin de ilk yapıtıdır.
Cem Altınel tarafsız bakışı ve akıcı üslubu ile okuyucuyu sıkmadan okunacak çok önemli bir çalışma ile Edirne Tarihine büyük bir katkı yapmıştır, bu güzel çalışmayı destekleyerek basımını üstlenen Edirne Belediyesine ve Başkan Recep Gürkan’a şükranlarımızı iletmeyi borç biliriz..
Edirne’mizin yakın tarihinde çok önemli hizmetlerde bulunmuş olan M. Şevket Dağdeviren in hayatı Edirne’ ye hizmetle geçmiş, sürgünlere gitmiş, eziyet çekmiş ama dik durmasını bilmiştir. Torunu B. Cem Altınel tarafından kaleme alınan ve Edirne Belediyemizce bastırılan bu kitabı belediyemizin kültür müdürlüğünden temin edebilirsiniz.. (Cengiz Bulut- 15 Mayıs 2017 Edirne)
Mustafa Şevket Dağdeviren (d.1863, Edirne ö. 1931, İstanbul), Türk siyasetçi.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkenin işgale uğraması üzerine kurulan Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucularından biriydi.1892 yılında Edirne Salnamesi’ni yazdı. 1906 – 1913 arasında yayımlanan Yeni Edirne gazetesini çıkardı. 1912 – 1913 yıllarında yaşadığı Balkan Savaşı’nı günceleştirdi. 1918 – 1920 yılları arasında Edirne Belediye başkanlığı yaptı.( B.Cem Altınel)
4a219e24-befe-4c02-a12f-1533f69161ad-original