Edirne erkek muallim mektebi birinci futbol takımı 1927

Fotoğraf Edirne’li Şerif Tekben arşivinden, Çağla Ormanlar Ok’a minnettarız..
Günümüz alfabesine aktaran Mustafa Demirel’e çok teşekkür ederiz :
20 / 7 /927 Pazartesi : Edirne erkek muallim mektebi birinci futbol takımı
20 7 927 pazartesi : mektebimizin birinci futbol takımı sağdan başdan itibaren :
1- Sol açık 5 Mithat
2- Sağ haf 16 Hüseyin
3- sağ açık 129 Hasan han
4- sağ iç 112 Şeref
5- sol iç 173 Hurşid
6- orta haf 130 hamdi gün
7- bek 199 Mustafa
8- bek 123 Cevad
9- Santrafor 116 Şeref
10- Kaleci 224 Receb beğ
11- sol haf 5 ali resim çekdirirken bulunmamışdır
foto mecid ?