Edirneli deniz teyyarecisi ihsan bey 1338/1922

Bilinmyen Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızdan;
Üçüncü sınıf tayyareci gedikli zabiti Edirne’li Mehmed İhsan bin Abdullah efendi .
7 teşrinisani 1338 / 1922
Bahriye ikinci daire reisi
Ahmed Namık
İmza Enver (onm)
bu fotoğraflar internet ortamında koleksiyonevi müzayede de satışa çıkarılmıştır..


Screenshot_20170525-122755

: Üçüncü sınıf tayyareci gedikli zabiti Edirne'li Mehmed İhsan bin Abdullah efendi . 7 teşrinisani 1338 Bahriye ikinci daire reisi Ahmed Namık İmza Enver (onp)
: