ŞEYHÜL İSLAM YAHYA’NIN EDİRNE GAZELLERİ

Gül ruhun bûyın sabâdan aldıâb-ı Edrene
Ben de bildüm ki olur erzân gül-âbı Edrene
.
.
(Edirne’nin suyu saba rüzgârından gül yanağının kokusunu aldı. Ben de
Edirne’nin gül kokulu suyunun neden değerli olduğunu anladım).
 .
.
.
Şöyle ma‘mûr oldıhûbân-ı Sitânbul ile kim
Câydur bir gence her künc-i hârâb-ı Edrene
 .
.
.
(İstanbul’un güzelleriyle öylesine mamur oldu ki Edirne’nin harap köşelerinin her biri bir hazine yeridir).
 .
.
.
Özge ‘âlem virdi lutf ile oşehr-i dil-keşe‘Alemün sultânışâh-ı kâm-yâb-ı Edrene
 .
.
.
(Dünyanın sultanı, Edirne’nin mutluluğa ulaşmış padişahı, lutfu ile o gönül çeken şehre başka bir özellik verdi).
.
Not : makalenin tamamı için kaynak linkini tıklayınız.
Paylaşım : İlker Tosun