Edirne Lüleciler Hanı

images images (1)Lüleciler Hanı
Lâleli (Lâri) Câmi-i şerîfi kurbunda Posta Sokağında on birinci numarada
vâki Lüleciler Hanı demekle meşhûr handır ki sakfı ahşaptandır. Bu handa
dahi vaktiyle lüleci esnâfı icrâ-yı sanat eylemekte idi.
kaynak; riyaz-ı belde-i Edirne/Ahmed Badi Efendi