İncili Çavuş'un Edirne'de ki Mezarı

İncili Çavuş Kimdir;

İncili Çavuş; asıl adı Mustafa (ü. 17. yy), saray ve çevresine ilişkin fıkralarıyla tanınmış kişidir.

Yaşamına ve kimliğine ilişkin kesin bilgi yoktur. Doğum yeriyle ilgili değişik bilgiler bulunmaktadır. I. Ahmed (1603-17) ve IV. Murad (1623-40) dönemlerinde sarayda bulunduğu sanılır. 1626’da İran’a elçi olarak gönderilen İbrahim Çavuş’un yanına selam çavuşu olarak katıldığı kaynaklarda geçer. Fıkralarında saray ve çevresini, kendini bilmez devlet adamlarını, sonradan görme zenginleri eleştirmesine ve ince ince alaya almasına bakılarak padişah musahipliği yaptığı ve gücünü de buradan aldığı kabul edilir. Hazırcevaplığı ve ince nükteleri günümüzde de unutulmamıştır. İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’nda adını taşıyan Hicri 1042 (1632/33) tarihli bir mezar taşı vardır. İncili Çavuş’un fıkralarını ilk kez Süleyman Tevfik (Özzorluoğlu) toplayarak İncili Çavuş (1918) adlı kitapta yayımlamıştır. Sonraları İncili Çavuş fıkralarını içeren birçok kitap çıktığı gibi, onun çeşitli kent ve kasabalarda (Sivas, Diyarbakır, Ardanuç, Tomarza, Kandıra) doğup büyüdüğünü kanıtlamaya çalışan araştırma yazıları da yayımlanmıştır.*(http://www.nkfu.com/incili-cavus-kimdir/)

   İncili Çavuş’un Edirne’de vefat ettiği ve Beylerbeyi mezarlığına gömüldüğü Edirne tarihçileri tarafından yazılmıştır, Dr.Rıfat Osman’da 1921 yılında kaleme aldığı “Edirne Evkâf-ı  İslâmiyye  Tarihi’nin birinci cildi  Camiler ve Mescitler Kitabı”nda İncili Çavuşun Beylerbeyi mezarlığındaki İncili Çavuşun mezarı olduğu rivayet edilen mezara ve mezar taşında ki yazıya da yer vermiştir,  Dr Rıfat Osman mezar taşında yazan ölüm tarihini h.1035/M.1625 yılı olarak vermekte, oysa incili çavuş  1626 da İran’a elçi olarak gittiği bilinmektedir, bu mezarın isim benzerliği ve rivayet olduğu son yıllarda ortaya çıkan belgeler ile ortaya çıkmıştır.