Evliya Çelebiye Göre 17. yy Edirne'si


Edirne Kalesi’ni tasvir ederken Ferhat elinden çıkmış büyük kayalardan yapılmış olduğunu anlatan Evliya Çelebi, kalenin kapısının duvarlarının, bir sıra tuğladan ve tıraşlanmış taştan çok sanatlı olarak yapıldığını belirtmiştir. Kale duvarının kalınlığının 10 zira ve yüksekliğinin de 40 zira olduğunu söylemektedir. Kalenin sağlamlığını vurgulamak için etrafının Kaf Dağı’na benzer küçük büyük 160 burçla çevrildiğini dile getiren Evliya Çelebi daha sonra bu burçlar hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir: “İlki Ağaçpazarı köşesinde kuzeye bakan Kaplıkule’dir. İçinde cephane bulunması nedeniyle tahta ile kaplıdır. Üzerinin tahta ile kaplı olmasından ötürü buraya Kaplıkule denilmektedir. Güney tarafta Meriç Nehri kıyısındaki Manyas Kulesi, Kahkaha Kalesi’nin burcu gibi sağlamdır. Bir köşesinde Tevkifhane Kulesi vardır ki, yine Meriç nehri kıyısına yakın ve kıbleye bakan bir burçtur. Borçlu, katil, yolkesen ve ölüme mahkûm olanlar bu Tevkifhane Kulesi’nde tutulurlar. Sanki Nuh tufanından kalma eski kule budur. Kulede Edrone Kralıtarafından Latince olarak yazılmıştamir tarihi vardır
(Temelkuran, T., vd. 1986; (3) 364).
Dördüncü köşesinde, doğuya  bakan üç şerefeli cami yakınlarındaki Ekmekçiler köşesinde Makedone kulesi var. Kalenin etrafı on iki bin bedenden meydana gelmiştir. Her bedende birer mazgal deliği muhakkak bulunur. Eski zamanda, çepeçevre derin hendeği varmış hala kalıntıları görülmektedir. Hatta Manyas Kulesi’nden ta Tevkifhane Kulesi’ne varıncaya kadar debbağhane tarafındaki hendek içinden Arda, Tunca ve Meriç nehirleri akarmış. Amma burasınıhalen Osmanlıların elinde olup, huduttan uzak il oluşu ve her çeşit korkudan uzak bulunuşu nedeniyle göz yuma yuma hendek derinlikleri mezbele, kum ve toprakla dolarak hendek görülmez olmuş ve üzerine dükkân, han ve imaretler yapılıp kalenin iki tarafıbinalardan görülmez olmuştur.
Not :  Çalışmanın tamamına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/2634/679-1317-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y