116 Yıl Önce EDİRNE Kargaları Hayatlarını Bürokrasiye Borçlu

Edirne Valisi Mehmed Arif Paşa’nın, Edirne’deki dikili alanları kargaların basması ve ekinlerin büyük zarar görmeye başlaması dolayısıyla, 1903 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Edirne Vilayetinden Ziraat ve Maadin (maden) Nezareti’ne gönderdiği yazılar üzerinedir. Fakat, bu yazışmalar gerçekleştirilirken zaman hızla geçmiş ve Sultan İkinci Abdülhamid’in iradesi ancak 30 Temmuz 1903’de alınabilmiştir. Bu durumda, İstanbul’dan Edirne Vilayetine “Karga istilasından kurtulmak için çekirge itlafı için ayrılan paradan kullanın” emri gelinceye kadar, Edirne’de kargaların yavrularını çoktan büyütüp uçurdukları, nesillerini ikiye katladıkları, hatta maaile hep birlikte günlerini gün ettikleri anlaşılıyor !..

(BOA, İradeler Tasnifi, İrade-i Orman ve Meadin, Genel No:979 <434>, Hususi No:1, 5.CA.1321)
(YAVUZ SELİM KARAKIŞLA, “Eski Hayatlar Eski Hatıralar / Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat / 1760-1923”)

Kaynak : Facebook Gurup Üyemiz Sayın Tufan BAŞ Paylaşımıdır.