19 Kasım 1912 akşamı Dedeağaç Katliamı;

1

19 Kasım 1912 akşamı Dedeağaç Katliamı;

“19 Kasım 1912 akşamı Dedeağaç’a 150 Bulgar komitacı geldi. Katolik rahipler okulu otuz kadar Türk’ün binalarına sığınmalarını kabul etti ama Rumlar onları ihbar ettiler. Rahipler onları Bulgar serserilerine teslim etmeyi reddedince, Türkler’den biri olan Rıza Bey rahiplere baskı yapılır endişesiyle teslim olur. Bulgarlar onu soyduktan sonra (bu sözcük aynı zamanda derisi yüzüldükten sonra anlamına da gelir. Ne olduğu kayıtlarda vardır) süngülenerek öldürülür. Sonra soyguncular rahiplere yönelir, onlar da içinde 100.-TL bulunan kasayı verirler. Bu esnada Rum ya da başka ulustan Dedeağaç halkı, Dedeağaç’daki Türk evlerini, Fransız kruvazörü Jurien dela Graviere’in gelişine kadar sekiz gün boyunca soyarlar. Aynı anda General Gueneff komutasındaki Bulgar Ordusu gelir. Rahipler hemen şikâyette bulunur. Soruşturma sonucu 70.- TL bulunur ama ölen Bulgar askerleri anısına bir anıt yapılacağı bahanesiyle el konur.”

Kayanak ; XX. Yüzyıl Avrupası’na Kanlı Bir Giriş.

Balkan Savaşları (1912-1913) esnasında Katliamlar ve Vahşet.

Opliélie Bilheur / Master tezinden bir bölüm:

Yunan askerlerinin mektuplarından 17 örnekle Bulgarlar’a uygulanan vahşet.

(Fransızca’dan çeviren: Fazıl Bülent Kocamemi)

9 Kasım 1912 akşamı Dedeağaç Katliamı;

“19 Kasım 1912 akşamı Dedeağaç’a 150 Bulgar komitacı geldi. Katolik rahipler okulu otuz kadar Türk’ün binalarına sığınmalarını kabul etti ama Rumlar onları ihbar ettiler. Rahipler onları Bulgar serserilerine teslim etmeyi reddedince, Türkler’den biri olan Rıza Bey rahiplere baskı yapılır endişesiyle teslim olur. Bulgarlar onu soyduktan sonra (bu sözcük aynı zamanda derisi yüzüldükten sonra anlamına da gelir. Ne olduğu kayıtlarda vardır) süngülenerek öldürülür. Sonra soyguncular rahiplere yönelir, onlar da içinde 100.-TL bulunan kasayı verirler. Bu esnada Rum ya da başka ulustan Dedeağaç halkı, Dedeağaç’daki Türk evlerini, Fransız kruvazörü Jurien dela Graviere’in gelişine kadar sekiz gün boyunca soyarlar. Aynı anda General Gueneff komutasındaki Bulgar Ordusu gelir. Rahipler hemen şikâyette bulunur. Soruşturma sonucu 70.- TL bulunur ama ölen Bulgar askerleri anısına bir anıt yapılacağı bahanesiyle el konur.”

Kayanak ; XX. Yüzyıl Avrupası’na Kanlı Bir Giriş.

Balkan Savaşları (1912-1913) esnasında Katliamlar ve Vahşet.

Opliélie Bilheur / Master tezinden bir bölüm:

Yunan askerlerinin mektuplarından 17 örnekle Bulgarlar’a uygulanan vahşet.

(Fransızca’dan çeviren: Fazıl Bülent Kocamemi)