Yunan askerlerinin mektuplarından 17 örnekle Bulgarlar’a uygulanan vahşet. Fransızca’dan çeviren, Fazıl Bülent Kocamemi

XX. Yüzyıl Avrupası’na Kanlı Bir Giriş.

Balkan Savaşları (1912-1913) esnasında Katliamlar ve Vahşet.

Opliélie Bilheur / Master tezinden bir bölüm:

Yunan askerlerinin mektuplarından 17 örnekle Bulgarlar’a uygulanan vahşet.

(Fransızca’dan çeviren: Fazıl Bülent Kocamemi)

I.

Rodop, 11 Temmuz 1913

Bu savaş çok acı verdi. Bulgarlar’ın terk ettikleri bütün köyleri yaktık. Onlar Yunanlar’ınkileri yakıyor, biz de onlarınkileri. Onlar katlediyor, biz de bu namussuz ulustan elimize geçen herkesi katlediyoruz. Manlicher iyi çalıştı. Nigrita’da esir aldığımız 1200 kişiden geriye hapiste sadece 41’i kaldı ve geçtiğimiz hiçbir yerde bu ırktan tek bir kök bırakmadık.

Sevgiyle kucaklıyorum.

Erkek kardeşin, ve kocan.

Spiliotopoulos Filippos

II.

Bay Panagi Leventi, doktor, Aliverion

(…) Ekte ayrıca size komutanım Bay Contoghiri’nin mangamdan övgüyle bahsettiği mektubunu gönderiyorum. Mangam, Taburumuzun çok kısa süreli bir molası esnasında, saat beşte, ve yürüyüş sırasında birçoğunu öldürdüğümüz Bulgar komitacıları ile savaştığımız,  tehlikeli komitacıların yuvası olan Doutli ve Banitsa köylerini yaktığımız ve sadece kadınları, çocukları, ihtiyarları ve kiliseleri hariç tutarak tamamını yaktığımız ve süngülediğimiz güzergâhta, Seres’in kuzeyine doğru yürüme emrini almıştı. Ve bütün bunlar hiç acımadan, hiç affetmeden, daha da zalim bir mahkûmiyetin uygulanması zalim bir yürekle yerine getirildi.

Merocostenitsa, 12 Temmuz 1913

Ordu ileri hatlarından.

Seni ve hepinizi öpüyorum.

(İmza okunamadı), Çavuş.

III.

Bay Sotir Papaioannou, Viziano Köyü’nde, Ithicou Bucağı, Teselya Trikala’sı.

Nesto Nehri, 12 Temmuz 1913

(…) Burada, Vondrou’da (Brodi), 5 Bulgar’ı Seresli bir kızla yakaladım. Onları bir karakola kapattık ve orada tuttuk. Kız öldürülmüştü. İşte bizim de Bulgarlar’a çektirdiğimiz acı: Canlı canlı gözlerini oyduk.

Sizleri öpüyorum

Costi

IV.

Bulgar sınırı, 11 Temmuz 1913

Sevgili Joani Kardeş.

(…) Aşırı komitacıların yaşadığı bu yerde tamamını katlettik ve geçtiğimiz yerler daima hafızamda kalacak.

Çavuş Cletanis

V.

Rodop, Bulgar sınırı, 11 Temmuz 1913

(…) ve Seres’den sınıra kadar bütün Bulgar köylerini yaktık.

Adresi değişmedi. VII. Tümen, XIX. Alay, XII. Manga, Rodop.

Joan Chiristo Tsigaridis

VI.

Nestos, 13 Temmuz 1913, Bansta Köyü

(…) Eğer üzerine gittiğimiz ülkeler hakkında bilgin olmasını istiyorsan, bil ki hepsi Bulgar köyleriydi ve herkes kaçtı. Kalanlar Manlicher’in yemeği oldu, ayrıca birkaç köyü yağmaladık. Bulgarlar’a aynı şeyi Sırplar da yaptı.

S. Naris

VII.

(…) Bulgar toprağında daima geri çekilen Bulgarlar’ı yenen biziz ve Sofya’ya girmek üzereyiz. Köylerini yakarak onları kudurttuk ve bir ikisini bulursak orada serçeler gibi öldürüyoruz.

VIII.

Zissis Coutoumas’dan Nikolas Coutoumas’a

(…) Şimdi size Bulgarlar’la yaptığımız savaş hakkında yazıyorum. Onları yendik ve Türk-Bulgar sınırına vardık. İşgal ettiğimiz her yerde tek bir Bulgar kalmadı. Bulgaristan’a kaçtılar ve kalanları katlettik. Ayrıca köylerini yaktık. Tek Bulgar kalmadı. Gene de ne olacağını yalnız Tanrı bilir. Size yazacak başka şeyim yok. Ben, oğlunuz Zissis Coutoumas. (…)

12 Temmuz 1913

IX.

Selânik Halkın Emniyeti Komutanı M. Zabaria Kaliyanis, Erfos-Milipotamos  mühürü

Rethimnon – Girit

Rodop, 13 Temmuz 1913

İşgal ettiğimiz bütün Bulgar köylerini yakıyoruz ve elimize geçen bütün Bulgarlar’ı öldürüyoruz. Nevrokop’u ele geçirdik, Birçoğu yanımıza gelerek Bulgarlar’a karşı savaşmak isteyen Türkler memnun oldu. Ordumuz, Sofya’dan 32 kilometre mesafede bulunan Sırp ve Romen ordularıyla karşılaştı. Biz ise eski sınırın yakınındayız.

S.Z. Kaliyanis.

X.

15 Temmuz 1913

Kardeşim Satire.

Yazmakta olduğum şu ana kadar Tanrı’ya şükür iyiyim. Trakya ve Bulgaristan sınırlarındayız. Savaşla ilgili olarak durumu sana anlatmaktan acizim: Olup bitenler, Hz. İsa’dan bu yana olmamıştır. Yunan ordusu gördüğü bütün Bulgar köylerini yalıyor ve rastladığı her şeyi katlediyor. Olup biteni açıklamak mümkün değil. Bu işin nerede biteceğini Tanrı bilir. Birbirimizi yememiz için … vakti geldi.

Seni öpüyorum. Kardeşin.

Aceleyle yazıyorum.

Panaghis Beglikis

XI.

Rodop, 13 Temmuz 1913

Sevgili Leonidas.

İyi olmanı dilerim. Ben de iyiyim. Sizin için dileğim de bu. Beni çok mutlu eden mektubunuzu aldım. Ayrıca, Aristide’in iyi olduğunu ve askere alındığını bildiren mektubunu da aldım ki bu beni üzdü, çünkü çekilen acılar gözyaşlarıyla dindirilemez, çünkü her şey elden gider, çünkü bizim paçayı nasıl kurtardığımızı bilemezsin. Köyleri ve insanlar yakılıyor ama biz de yakıyoruz ve Bulgarlar’dan daha kötüsünü yapıyoruz.

Sizleri öpüyorum, Kardeşin.

Thomas Zapantiotis.

XII.

Bay Demetrios Chr. Tsigarida, Mexiata, Hypatiphtiote

Copriva, 11 Temmuz 1913

(…) Tümene götürülmek üzere bana 16 esir teslim edildi ve ben sadece ikisini teslim ettim. Diğerlerini “karanlıklar” yedi, benim tarafımdan katledildiler.

Nizo Theophilatos

XIII.

Bulgaristan’da, 13 Temmuz 1913

(…) Bulgarlar’la yapılan savaş ne kadar zalim! Her şeylerini yaktık, köylerini ve insanlarını, yani Bulgarlar’ı katlediyoruz. Büyük vahşet. Ülkeyi Bulgarlar istilâ etmiş. Kaç Yunan gencinin katledildiğini sorarsanız, 10.000’i geçti.

Oğlunuz Tsantilas Nikolaos

P.S.- Askere alınmalar hakkında bana yazın. Yaşlıları da askere alacakları noktasındayız.

Venizelos aforoz edilsin!

XIV.

Georgi D. Karka, er, I. Sağlık Birliği, IX. Tümen, Arghirocastro (Epir)

Nestor Nehri’nden (Neswtos), 12 Temmuz 1913

Selâm Georghi kardeş; Tanrı’ya şükür, giriştiğimiz beş muharebeden sonra sağlığım iyi. Tümenimizin Nestor Nehri’ne yani eski Bulgar sınırına ulaştığını ve kraliyet ordusunun bu sınırı aştığını bilesin. Kralın emriyle bütün Bulgar köylerini yakıyoruz, çünkü Bulgarlar güzelim Seres kentini, Nigrita’yı ve birçok Yunan köyünü yaktılar. Biz, Bulgarlar’dan daha zalim davrandık; önümüze çıkan bütün genç kızlara tecavüz ettik. Tümenimiz iyi durumda 18 ve 2 arızalı olmak üzere 20 top ve 4 makinalı tüfek ele geçirdi. Bulgarların felâketi ve firarı anlatılamaz. Nigrita muharebesinde yaralanan K. Kolouriot, ile ön saflarda süngü yarası alan Makedon Evan hariç hepimiz iyi durumdayız. Ama onlar da hafif yaralı. Vatandaşlara ve dostlara selâm. Gene de çektiğimiz bunca acıdan sonra, Tanrı’ya şükür, Bulgarlar korkusu olmadan, Bulgarlar’a tahammül etmemizin karşılığı olan her şeyi aldım.

Selâmlarımı gönderiyorum.

N. (okunamadı) Zervas

XV.

Aristidi Tanassia, Kamniati, Athamanou Belediyesi, Trikala, Tessalia

14 Temmuz 1913

Selâm sevgili kuzen. Bu ayın biri tarihli mektubunu aldım ve iyi olmanıza çok sevindim. Şu ana kadar biz de öyleyiz. Aristide kardeş, Yunan-Bulgar savaşında nelere katlandığımızı öğren: Gece gündüz Bulgaristan’ın yerleşim yerlerinden geçiyoruz ve her an muharebe ediyoruz, ama hayatta kalacak olanlar vatanın şehitleri olacaklar. Sevgili yeğen, burada köyleri yakıyoruz, kadın, çocuk demeden Bulgarlar’ı öldürüyoruz. Kuzenimiz G. Kiritzis’in ayağından yaralandığını ve diğer bütün akraba ve dostlarımızın iyi olduğunu bilesin. Damadımız da öyle. Babanı ve anneni ve evindeki herkesi, hattâ kuzinim Olga’ya benim selâmlarımı ilet.

Sana söyleyeceklerim bundan ibaret.

Seni bütün kalbimle kucaklıyorum.

Anastase Ath. Patros.

XVI.

Georghi P. Soumbli, Megali Anastassova, Alagonia, Calamas.

Rodop, 12 Temmuz 1913

Sevgili abeveynler.

(…) Necrovop’a gittik. Orada da bizi bekliyorlardı, çünkü orada da bütün gün savaştık ve onları, süngüyle saldırıp 18 top ve 6 makinalı tüfek ele geçirdiğimiz yere kadar takip ettik. Kaçabildiler ve esir alamadık. Sadece, aldığımız emirlere uyarak hepsini öldürdüğümüz birkaçını yakaladık. Nerede bir Bulgar Köyü varsa, bir daha bu pis Bulgar ırkı yeniden doğmasın diye yaktık. Şimdi Bulgar sınırındayız ve eğer toparlanamazlarsa Sofya’ya gideceğiz.

Hepinizi öpüyorum. Oğlunuz.

Pericles Soumblis

XII. Bölük, Selânik.

XVII.

Christophe Cranea, Aristotoles ve Epir Sokağı, No: 48, Atina

Rodop, 14 Temmuz 1913

(…) Sana, eski Bulgar sınırından iki saat mesafedeki Bulgar yerleşiminden yazıyorum. Tanrı yaşamamı isterse sana yazacağım. Bulgar toprağında daha ne kadar ilerleyeceğimizi ve ne daha kaç muharebe yapacağımızı bilmediğim gibi, karşılaşacağımız mukavemeti de bilmiyorum. Eğer bu savaştan canlı çıkmazsam, Ulu Tanrı’nın size, özellikle annemize ve akrabalarımıza büyük teselli vermesini diliyorum ama Tanrı’nın beni koruyacağını ümit ediyorum. Bana bahsettiğiniz parayı henüz almadım. Birkaç ayı oynatıcıyı daha iyi bir dünyaya gönderdim (yazarın notu: Bulgarlar’a verilen isim). Birkaç gün önce, vaftiz babası BasileChristou, 8 komitacıyaateş ederek talim etti.50 esir aldık ve aramızda paylaştık. 6’sı benim payıma düştü ve onları “temizledim”. Sana söyleyeceğim bu kadar.

Sana selamımı gönderiyorum.

Kardeşin Dim. Kranea