Genel

EDİRNE'NİN BÜYÜK SU TAŞKINLARI;Tarihinin Kaydettiği Büyük Taşkınlar:

İleti; Şener Kulalar EDİRNE’NİN BÜYÜK SU TAŞKINLARI;Tarihinin Kaydettiği Büyük Taşkınlar: Edirne’de nehir taşkınlarında bu yörenin sahibi ve sakinleri, bugün olduğu gibi, geçmiş dönemlerde de bir biri ardından çeşitli felaketlere, zararlara uğrayarak, pek çok ıstıraplar yaşamışlardır. Yirminci asırda kehanete inanacak, iman ve irademizde zayıf olsa iyi idi. Yedi asır önce Edirne Kalesi’nin bir kapısı üzerine, Latince […]

Genel

Edirnede şiddetli kış yıl 1657

İleti; Şener Kulalar (H:1068-M:1657) TARİHİNDE EDİRNE’DE OLAN ŞİDDETLİ KIŞIN ANLATILMASI: ”Naima tarihinde anlatılanlar aşağıda alındığı gibidir.” ŞİDDETLİ KIŞ Tanrı’nın buyruğu ile bu sene Edirne’de fazlaca kar yağıp örneği görülmedik derecede bir kış oldu. Şehrin her yanında araba yolları kapandı. Edirne ve çevresinde büyük bir kıtlık oldu. Isınmak için yakacak odun bulunmadığından birçok faydalı ağaçlar kesildi. […]

Genel

Edirne Dar’ül Hadis Camii

İlet;Ahmet Hacıoğlu Dar’ul Hadis Camii İmamı Sayın Mahmut Eroğlu ve Sayın Mustafa Hatipler ’in katkıları ile… Edirne Dar’ül Hadis Camii Bir Sultan, Bir Rüya, Bir Medrese ve Bir Camii… II. Murad Han’ın Tunca Nehri kıyısında, Kaleiçi semtinin dışında, Edirne Surlarının Germe (Kerme) Kapısıyla Manyas Kapısı arasında 1435 tarihinde yaptırdığı Dar’ul Hadis Cami’nin cümle kapısının üzerinde […]

Genel

La Boz de Türkiye Gazetesinde Edirne -1949

Çeviri konusunda yardımlarını esirgemeyen Hemşehrimiz Nisso Kanetti’ye çok teşekkür ederiz.. La Boz de Türkiye Gazetesi * 1949 Edirne Musevi Cemaatinde Cemaat adına bir heyet Vali’ye ziyarette bulundu Şehre yeni bir Valinin göreve başlaması vesilesiyle, kendilerine hoş geldiniz demek ve başarı dileklerinde bulunmak üzere, içlerinde bu satırların yazarı da olmak üzere Musevi Cemaati adına bir heyet […]

Genel

EDİRNELİ GENÇLER İÇİN BESTELENMİŞ MARŞ

Kaynak; Mehmet Kadri Sümer CUMHURİYET’İN l0. YIL KUTLAMALARI NEDENİYLE, O GÜNLERİN SEVİNCİNİ ve COŞKUSUNU YAŞAMAK ÜZERE ANKARA’YA GİDEN EDİRNELİ GENÇLER İÇİN BESTELENMİŞ MARŞ Söz yazarı ve bestecisini bilemediğimiz bu marş, Cumhuriyetimizin 10.Yıl kutlamaları için 1933 yılı 29 Ekim’inde bayram sevincini ve coşkusunu yaşamak üzere Ankara’ya giden Edirneli gençlerin o günlerdeki duygularını yansıtmaktadır. Marşı, 1960’lı yıllarda […]

Genel

Üzüm Cümbüşü

Şener Kulalar ÜZÜM CÜMBÜŞÜ Üzümün çıktığı mevsimde yapılan eğlencelere verilen isim. Bağ Cümbüşü ve Üzüm Zamanı da denilen bu dönemde, üzüm hasadı dışında, üzüm kültürüne ait tüm faaliyetler bir eğlence içerisinde gerçekleştirilirdi. Üzümün yetiştirilme evreleri şu deyimle ifade edilirdi: ”Turna geldi kez bağı, turna gitti boz bağı.” EDİRNE SÖZLÜĞÜ – Yazar; Abdullah ASLANER Sayfa- 130

Genel

Bal ve Yemiş Kapanlarının Yıkılması Hakkında;

Şener Kulalar Bal ve Yemiş Kapanlarının Yıkılması Hakkında; Ölümünün 80. Yılı Anısına – TOSYAVİZADE DR. RIFAT OSMAN’IN KALEMİNDEN EDİRNE Yayına Hazırlayanlar; Dr. Ratip KAZANCIGİL – Nilüfer GÖKÇE Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları – No: 12 – I.Baskı 2013 S:154 – 155 Kitapta; 15 Haziran 1931 Tarihinde Tosyavizade Dr. Rıfat Osman’ın Yazmış olduğu ”ÇOCUK PARKI”(195) isimli yazısındaki […]

Genel

Edirne kazası mülgâ a'şâr 1 Ağustos 301 tarihli belgesi.

Günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan Edirne kazası mülgâ a’şâr ikinci katibi …. Kandiye’li Salih Sami Efendinin 1 Ağustos 301 tarihinde a’şâr idarelerinin tarih-i lağvı bulunan 16 Recep 302 tarihine kadar üçyüz yirmi Guruş maaşla kitabet-i mezburede bulunarak ifa-yı hüsn-i hizmet eyhlediği bi’t-tahkik anlaşıldığından.

Cumhuriyet Dönemi

Edirne Türktür Türk Kalacaktır

1933 Senesinde Bulgaristan’da basın yayın organlarında ve bulgar milliyetçileri tarafından eski düşmanlıklar tekrar körüklenmeye başlamış yapılan yayınlarda-gösterilerde “Edirne Bulgar’larındır…” sedaları yükselmeye başlamıştır.1933 Tarihli Edirne Postasında bu yayınlara ve yapılan çirkin gösterilere “Edirne’li Muhittin Yolageldili” bir köşe yazısı ile cevap vermiştir…