Savaşlar

1913 Edirne Hatarısı

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan 1913 Edirne Hatarısı- Erkan-ı Matbuat-ı Osmâniye Edirne’de seyahat kıyafetiyle : Hasan Bedreddin Bey (Sabah) Sağdan sola, sandalyede ve yerde oturanlar :…

Edirneli Şahsiyetler

Edirne Halk Şairlerinden Salih Sulhi

Balkan Savaşında Bulgar ordusu çatalca’ya kadar gelmiş,İstanbul’un kapılarına dayanmıştı,Bulgar ordusu topçularının sesi İstanbul’da duyulmakta,paniğe neden olmaktadır,bu durumu gören Şair Salih Sulhi yazdığı bir destandaki dörtlükte Bulgar ordusunu ciddiye almıyordu. İsa’nın değildir yeri burası, Türk’ün kabesine gavur giremez. Top sesi değil köpek uluması Köpek sürüleri insan süremez.. kaynak; V.Lütfi Salcı – Damla Dergisi yıl:3 sayı:21

Genel

Kaleiçi Konakları,Büyük Yangın öncesi,Arif Doğan Arşivi

    Günümüz alfabesine aktaran; Osman Nuri Mete  “Kaleiçi’nde Ayestafanos Mahallesi’nde bir sokak-Kaleiçi mahallatı (mahalleleri -) 1321 ve 1331 (1905 ve 1915- ) hariklerinden (yangınlarından-) mukaddem (önce-“) saçak saçağa inşa olunmuş bir halde idiler.Bazı sokaklarından iki araba yan yana geçemez idi.resmini derc ettiğimiz sokak ise onlardan baki kalmış bir kısımdır.Bu tarz sokaklarda ihtiyar-ı ikamet (oturmayı seçmek-) […]

Genel

Yılmaz Akçaalan;‎ Edirne Evleri…

Yılmaz Akçaalan‎ Edirne Evleri… Bu evler nice insanı ağırladı, sînesinde muhafaza etti. Bu evler komşuluk nedir bilirdi, komşunun hasta olduğunu da bilirdin; zorluklar içinde olduğunu da keşfederdin… Komşu kapımız vardı komşuannemizle… Rahmetli, anneme sorardı, “yahu senin çocukların benim bahçemdeki çileklerden neden hiç koparmaz” derdi… Bazan sıcak çorba paylaşırdık, uzun kış gecelerinde masallar dinlediğimiz de olurdu […]

Genel

Edirne HÜKÜMET KONAĞI

Bilgiyi ileten; Şener Kulalar HÜKÜMET KONAĞI Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın Edirne Valiliği’nde bulunduğu sırada yeniden yaptırılmıştır. Kâgir, iki katta otuz beş oda ve bir kabul salonu, muntazam ve kusursuz bir harem dairesi vardır. Avlusunda, H.1308 (1890-1891) senesinde yapılan beş odalı şer’iye mahkemesi, padişah malları, H.1285 (1868/1869) tarihinde merkez mutasarraflığı için yaptırılarak H.1295(1878) senesinde adliye dairesi olan, […]

Edirneli Şahsiyetler Genel

Mericin Karşı Kıyısı Gözde Bulut

Şimdi şiir zamanı.. Mericin Karşı Kıyısı Yanık bir nefes geçer,  Dokuz boğumlu gırtlağından ney’in. Dokuz sokak gezer de, On dokuzunda bir dertli geline rastlar Meriç köprüsünde. Avuçlarında ney’in nefesinden yanık kınalar, Ayaklarına dolanmış zincirden hatıralar.. Kiminin geçmişi Meriç’in karşı yakasından akar da, Kiminin ki çatı katındaki tozlu bavulunda durur. Kızın geçmişiyse bir nasır gibi sancır […]