Antik Dönemde EDİRNE

Antik Dönem Genel

Hadrianopolis,Odrin,Edrenebol, Edrene ve Edirne….

EDİRNE Edirne adı, kentin Latince ve Yunanca ismi olan Hadrianopolis (Hadrian’ın kurduğu şehir-hadrian’ın şehri) sözcüğünün Türkçede Edrenebol, Edrene ve Edirne olarak evrimleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Başka bir ihtimal de, gene Hadrianopolis’den türetilmiş olan, şehrin Bulgarca adı Odrin’den evrimleşmiş olmasıdır. Tarihöncesi ve İlkçağ’da Edirne Edirne’nin insandan önceki, yani Paleontolojik dönemine ilişkin genç ve yaşlı hortumlara ait […]

Antik Dönem Cengiz Ned Paylaşımları

Doğu Trakya’da Mezar Tepelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Gelen talep üzerine tanıtıcı ön bilgi sitemizden kaldırılmıştır. Tarihe olan saygımız nedeniyle altta verdiğimiz kaynak bilgilerini silmedik. Linklerde çalışmasını paylaştığımız akademisyelerimizin isimleri ve kaynak bilgiler mevcuttur. Kaynak ve Çalışma : Görüntülemek için tıklayınız (İçeriği görebilmek için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader  programı kurulu olmalıdır.

Antik Dönem

Edirne İsminin Tarihsel Süreci

Tarihi oldukça eskilere dayanan Edirne’nin tespit edilebilen ilk sakinleri Traklar’dır. M.Ö. 40-30 yıllarında Orta Asya’dan göç ederek Edirne civarına yerleşen Traklar, burada “Odrissiye” adlı bir şehir kurmuşlardı. Traklar, belli bir devlet vücuda getiremediklerinden, önce İran hükümdarı Dara (Dariyus), daha sonra da Makedonya hükümdarı Filip’in buyruğu altına girdiler. Fakat bölgeye yapılan Roma akınları neticesinde Traklar ve […]

Antik Dönem

Bilinmeyen bir bölge, Trakya

Ülkemizde eski eserlere yönelik kültür turizmi denince akla en son gelen bölgelerden biri de her halde Trakya’dır.  Trakya’nın bir kaç kentindeki Osmanlı yapıları ile tümülüslerin dışında, Trakya’nın eski eserler bakımından fakir olduğu şeklinde yaygın bir kanı vardır.  Buna karşılık hepimiz  Trakya’nın Avrupa ile Asya arasındaki en kolay geçiş yolu olduğunu ve bu stratejik coğrafi konumu […]

Antik Dönem

Edirne Kalesi (Hadrianapolis) 2008 Yılı Kurtarma Kazısında Gün Işığına Çıkarılanlar

2008 yılında Zindanaltı Mevkii’nde, 4. Pafta, 15. Ada 21/53 parselde (eski ticaret borsası) yapılan kazı çalışmalarında, Roma İmparatoru Hadrianus Döneminde yapılan Edirne (Hadrianapolis) Kalesinin surlarının bir bölümü tespit edilmiştir. 2008 yılı Kazı çalışmaları eski ticaret borsasının güneyinde bulunan üzerinde yapılaşma bulunmayan 53 parselde gerçekleştirilmiştir.

Antik Dönem

Traklar

Traklar, Bulgaristan, Romanya, kuzey Yunanistan ve Türkiye’nin Trakya bölgesinde yaşamışlardır. Hintlilerden sonra dünyanın en kalabalık halkı oldukları sanılır. En geniş yayılım alanı itibariyle Trak toprakları kuzey Ege Kıyılarından Karpat Dağlarına, Vardar Nehrinden güney Morova ve Tisza vadilerine ve kısmen Ukrayna ve kuzeybatı Anadolu’ya kadar uzanıyordu.    

Antik Dönem Cengiz Bulut Paylaşımları

ADRİANOPLE EDİRNE SAVAŞI (M.S. 378)

http://www.youtube.com/watch?v=68R_7MoUJfE Askerler[/caption] Milattan sonra 4. yüzyılda Asya’dan batıya doğru ilerlemelerini hızlandıran Hun’lar karşılaştıkları yabancı kavimleri de önlerine katıyorlardı. Bunların arasında bir Töton toplumu olan Got’lar da vardı. Güney Rusya steplerinde İskit’lerden, Tatar ve Kazak’lara kadar pek çok toplumun atlardan nasıl istifade edebildiklerini gördükleri için kendileri de atlı ve mobilize bir toplum haline gelmişlerdi. Artarak devam […]

Antik Dönem Genel Resimler

Edirne Savaşı ya da Adrianople Savaşı 14 Nisan 1205

Savaş Haritası Edirne Savaşı, ya da “Adrianople Savaşı”, 14 Nisan 1205 tarihinde Bulgar çarı Kaloyan ile Latin İmparatoru I. Baodouin komutasındaki Haçlılar arasında yaşanmış savaştır. Kumanlar ve Bizanslıların desteği ile başarılı bir pusu kuran Bulgarlar tarafından savaş kazanılmıştır. Aralarında Blois Kontu I. Louis’in de bulunduğu yaklaşık 300 şovalye öldürülmüştür. Latin İmparatoru I. Baodouin’in esir edilmiş, […]