Traklar

Traklar, Bulgaristan, Romanya, kuzey Yunanistan ve Türkiye’nin Trakya bölgesinde yaşamışlardır. Hintlilerden sonra dünyanın en kalabalık halkı oldukları sanılır. En geniş[…]

Devamı...