Antik Dönemde EDİRNE

Antik Dönem Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Dönemi

Edirne Kronolojisi

İÖ.3500’ler “Çardakaltı Prehistorik İstasyonu” ile tarihlenen Kalkolitik Dönem. İÖ.1200’ler Traklar’ın Trakya’nın kıyı kesimlerine gelişleri. İÖ.513 Trakya Bölgesi’nin Pers egemenliğine girişi. İÖ.V.yy sonu Traklar’dan olan Odrisler’in Edirne bölgesinde yerleşmeleri. İÖ.IV.yy Odrisler’in Makedonya egemenliğine girişi. İÖ.280-279 Galatlar’ın akınları. İÖ.168 Roma egemenliğinin başlaması. İÖ.II.yy Sarmatlar’ın akınları. 

Antik Dönem

Ainos Antik Kenti (ENEZ)

Günümüzden 7 Bin 500 Yıl Önce Kurulan, Türkiye’nin En Batı Ucundaki Edirne’ninEnez İlçesinde yapılan kazı çalışmalarında vurulan her kazmanın altından tarih fışkırıyor. Antik Çağda Ainos olarak bilinen Enez’in kuruluşuna ait, tarihi kaynaklarda değişik kayıtlar bulunmaktadır. Ainos adına ilk kez Homeros’un ünlü eseri İliada Destanında rastlanmaktadır.

Antik Dönem Genel

Dolmenler

Bir mezar odasının çeperlerini oluşturan dikey taşların desteklediği bir ya da daha fazla blok taşın oluşturduğu tarih öncesi yapısıdır. İlk demir çağında, M.Ö. 1200 yıllarında Kuzey Balkanlar’dan Trakya’ya göç eden bir topluluğa ait mezar anıtlardır. İri taşlardan yapılan bu tür mezar anıtlarına Batı Avrupa’dan Asya içlerine kadar çeşitli bölgelerde rastlanmaktadır.

Antik Dönem

Odrysai,Hadrianopolis Edirne, Medeniyetlerin doğup battığı topraklar.

Edirne’nin, ilkçağda Orta Asya’dan göç edip buraya yerleşen Traklar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Daha sonraları, Büyük İskender zamanında Roma İmparatorlarından Hadrianus tarafından yeniden kurulmuşçasına imar edilen şehir, onun adına izafeten Hadrianapolis olarak anılmıştır. Bir aralar Bulgar egemenliğine geçmiş ve 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilene dek Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1453 yılında İstanbul’un […]

Antik Dönem

Enver Şengül – EDİRNE VE ORESTES EFSANESİ

İlkçağlarda Edirne’nin isminin Orestia olduğu bilinir. Mitolojide Edirne’nin kuruluşu ile sonuçlanan son derece ilgi çekici bir efsane anlatılır. Truva Savaşı’nın ünlü komutanlarından Agamemnon’un oğludur Orestes. Agamemnon, gemileri ile Truva Savaşı’na katılmak üzere hareket etmeden önce farkında olmadan kutsal bir geyiği vurmuştur. Buna kızan tanrılar Agamemnon’u cezalandırırlar ve yelkenleri dolduracak rüzgârları durdururlar.

Antik Dönem

Trakya'lı Orpheus

Orpheus ve Eurydike “Orpheus: Trakya’nın Yunan mitolojisine hediye ettiği kahraman; ‘şarkıların babası’, lirin kaşifi. Bir efsane, Orpheus Trak krallarından birinin oğlu olduğunu söyler; bir diğeri, Tanrı Apollon’un. Konu aralarında Virgilius, Ovidius, Platon gibi ustaların da olduğu pek çok kalem tarafından farklı işlenmiştir. Ben hoşuma giden karma bir versiyonunu anlatacağım: Ölen Karısı Eurydice’nin ardından öyle şarkılar […]