Edirneli Şahsiyetler

Edirne’li Mehmed Talat Paşa (1874-1921)

Edirne’li Mehmed Talat Paşa (1874-1921) Osmanlı devlet ve siyaset adamı, Talat Paşa (Doğumu 1874,Hasköy, Doğu Rumeli (Bulgaristan) Osmanlı İmparatorluğu ölümü 15 Mart 1921, Berlin) İttihat ve Terakki Fırkası önderlerindendi. 1917-18 arasında sadrazamlık yaptı. İlköğrenimini Vize’de, ortaöğrenimini Edirne Askeri Rüştiyesi’nde tamamladı. Edirne Posta ve Telgraf İdaresinde katip olarak çalışmaya başladı. Genç yaşta Jön Türk hareketine ilgi […]

Edirneli Şahsiyetler

Edirne'li Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı Hece vezninde yazdığı şiirlerle tanınan Tevfik Rıza Bölükbaşı, felsefeye merakı nedeniyle Feylesof Rıza olarak anılırdı. Tıp eğitimi gören Tevfik Rıza, Osmanlı döneminde milletvekilliği, Milli Eğitim Bakanlığı da yapan çok yönlü bir kişilikti. Politikadaki tutarsızlıkları ve ateşli kişilik yapısı nedeniyle olaylarla dolu bir ömür sürdü. Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı delegesi olarak Yüzellilikler arasında […]

Edirneli Şahsiyetler

Edirne'li Bestekâr Derviş Küçek Mustafa Dede (ölüm. 1684)

Bestekâr Derviş Küçek Mustafa Dede (ölüm. 1684) Edirne’de doğdu. Edirne Mevlevihanesi’nde çilesini tamamlayıp “dede” ve dergâha “aşçıbaşı” oldu. Müzik öğrendi. Birçok dinî ve din dışı söz – saz eseri besteledi. Derviş Küçek Mustafa Dede’nin günümüze kalan en önemli eseri Beyati Mevlevi Ayin-i Şerîfi’dir. Beyati Mevlevi Ayin-i Şerîfi’nden önceki Mevlevi ayinlerin tüm bestekârları meçhuldür.Beyati Mevlevi Ayin […]

Edirneli Şahsiyetler

Uluğ Turanlıoğlu

Uluğ Turanlıoğlu (1913 – 17 Şubat 2002) Şair. Kırklareli’ne bağlı Pehlivanköy’de doğdu. Edirne İlk Öğretmen Okulunu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1937). Değişik yerlerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1962’de emekliye ayrıldı. Edirne’de öldü. Hece ölçüsüyle, millî duyguları terennüm ettiği epik ve lirik şiirler yazdı. Şiirleri Kopuz, Yücel, Çığır, Damla, Gökbörü, Orhun, Toprak, Kemalist Türkiye, […]

Edirneli Şahsiyetler

DESTAN-I EDİRNE – İ.Hakkı Soyyanmaz (Merhum Emekli Öğretmen )

İ.Hakkı SOYYANMAZ İ.Hakkı Soyyanmaz Hocamızın kitaplarında çok ilginç bilgi, görüş ve iddialar var.Yıllardır sağda solda anlatılan II. Dünya Savaşı yıllarındaki açlıktan toplu ölümler konusuna daha önce yalnızca Mihri Belli’nin anılarında rastlanılmıştı. İlk defa Soyyanmaz hocamız çok net açık açık yazıyor. Büyük Edirne yangını, büyük Edirne depremi, Kaleiçinin Dilaver Bey tarafından yaktırılması ve yeniden inşa edilmesi*, […]

Edirneli Şahsiyetler

Mübeccel Korkmaz, Emekli Fizik-Kimya Öğretmeni..

Mübeccel Korkmaz ve Edirne’li Devlet Bakanımız Sayın İlhami Ertem Edirne Müzesinde öğrencileri ile düzenlediği defilede.. Mübeccel Korkmaz; (Receb-i Şerif 27 sene 344 / Efrenci 10 Şubat 1927 – 28 Rumi Kasım : 95 Çeharşenbe) hanım efendinin doğum tarihidir.. Mübeccel hanım 1943-1944 Yılında Edirne Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Öğretmen Okuluna devam eder, […]

Edirneli Şahsiyetler

Balkan Savaşında Edirne ; Edirne’li Hacı Ahmed Oğlu Terlikçi Mehmed’in Anıları.

Terlikçi Mehmed ( 1876-1933 ) Balkan Savaşında Edirne.. “Anladık amma, muvaffak olamadık anlatmağa.” Hacı Ahmed Ağa Oğlu Terlikçi Mehmed’in Anıları Osmanlıcadan Çeviri yapan : Adem UYSAL – Ankara Yayına Hazırlayan : Cengiz BULUT Kapak Resmi ve Balkan savaşı resimleri : Suat ÖNENGÜT Arşivi Hacı Ahmed Ağa oğlu Terlikçi Mehmed’in Torunu Emekli kimya Öğretmeni Sayın Mübeccel […]

Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

O BİR EDİRNE’LİYDİ,O BİR OSMANLI TEB’ASI İDİ,O BİZİM İNSANIMIZDI…

O BİR EDİRNE’LİYDİ O BİR OSMANLI TEB’ASI İDİ O BİZİM İNSANIMIZDI… Hürriyet TARİH dergisini, tarih okumayı sevenler iyi bilirler, 30 haziran 2004 sayısında 1800 ‘lü yıllarda gelişen OSMANLI’ lık bilinci işlenmiş, imparatorluk sınırları içinde yaşayan gayrımüslim’lerede devlet yönetiminde görev alabilme olanağı verilmiştir, bazıları vezirlik ve paşalık payeleriyle,büyükelçilik, Nafia Nazırlığı(Bayındırlık bakanlığı), Hariciye nazırlığı(Dışişleri Bakanlığı) gibi görevler […]

Edirneli Şahsiyetler Genel

"Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Bilinmeyen Edirne'li Kahraman Kasım Yolageldili..

Ortada Edirne’li Kasım Yolageldili Yunan İşgali sırasında Silahlı Çeteleri ile Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ile sığındıkları Bulgaristan-Kızanlık’ta.. Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluş Beyannamesi.. Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kullandığı Müğür ve düzenlenen Büyük Kongreye giriş davetiyeleri örnekleri. Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kurucusu Kasım Yolageldili ve Evlatları TRAKYA-PAŞAELİ MÜDAFAA HEY’ETİ OSMANİYYESİ, Mondros […]