Meriç İlçesinin Tarihçesi

Bugünkü ilçe toprakları, 1361’de Osmanlıların eline geçti.Balkan Savaşları’na (1912-1913) kadar bugünkü ilçe topraklarının bir kısmı Sofulu’ya (Yunanca; Souflion), diğer bir kısmı da Uzunköprü’ye bağlıydı. Sofulu’nun elden

Devam