osmanlı döneminde edirne

Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Edirne doğumlu KIRIM HANI Şahin Giray, SEFA FIRTINA

SEFA FIRTINA Edirne doğumlu KIRIM HANI Şâhin Giray; Şâhin Giray 1745’te Edirne’de doğmuştur. Çocukluğu Edirne’de geçmiş, tahsilini Venedik’te tamamlamıştır. Venedik’te İtalyanca ve Grekçe öğrenmiştir. Batı tarzı bir eğitim görmesi fikir dünyasını da batı ekseninde şekillendirmiştir. Kırım Giray döneminde Kırım’da yaşamaya başlamıştır. Rusların Kırım’a karşı girişimlerine sempatiyle bakmıştır. 1771’de Petersburg’a gitmiş, burada hem Rus kültürüne aşina […]

Osmanlı Dönemi

Tavuk Ormanı

Tarihte Tavuk Ormanı’yla ilgili yazılanlara bakacak olursak ; ünlü Bizanslı tarihçi Dukas, kroniğinde, Edirne Sarayı ‘nın has bahçesi içerisinde kalan bölgeden şu sözlerle bahseder: “…Murad, birkaç genç ile beraber sarayından çıkarak şehrin yakınında nehirlerin ikiye bölünmesinden hâsıl olmuş ve geniş bir arazi haline gelmiş olan adaya geçti. Bu adanın arazisi sık ve sağlam olduğundan burada […]

Osmanlı Dönemi

Edirne’de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesi, Musa Çelebi

Musa Çelebi Edirne’de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesidir. Musa Çelebi Yıldırım Bayezid’ın dokuzuncu oğludur. Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’in oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumeli’de akıncı beyi oldu. Ankara Savaşı’na kardeşleri ile birlikte katıldı fakat babası Yıldırım Bayezid ile beraber Timur’a esir düştü. Timur bir süre sonra Musa’ya, […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel Osmanlı Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Trakya’da Kuva-yı Milliye

Yazar:Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800’lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüdü. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştı. Sırp, Yunan, Karadağlı milliyetçilerin oluşturduğu çeteler; bulundukları bölgelerde çoğunluğu oluşturmak, Müslüman halkı bölgeden uzaklaştırmak için katliamlara başladı. Çeteler girdikleri köylerde hayvanları ve değerli eşyaları gasp ettikten sonra köyde yaşayanları cami ve samanlıklara doldurup […]

Osmanlı Dönemi

Üçüncü Batı Trakya İdaresi

Üçüncü Batı Trakya İdaresi Yazar: Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda Kiliselerin öncülüğünde başlayan milliyetçilik hareketi Osmanlı İmparatorluğu’nda ayrılıkçı isyanları başlattı. Osmanlı’ya karşı ilk isyanlar Sırbistan’da başladı. Osmanlı vergi sisteminin bozulması, hukuk sisteminde keyfiliğin yayılması, yeniçerilerin keyfi davranışlarının Sırp isyanının tetikleyici olduğu konusunda tarihçiler hemfikirdir. Süreç otonom bir Sırp bölgesinin ve yarı bağımsız Eflak Eyaletinin kurulmasıyla sonuçlandı. Kilisenin […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Osmanlı Dönemi

Bulgar-Yunan çetelerine karşı… Son Osmanlı akıncıları

Yazar: Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800’lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüştür. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştır. Sırp, Yunan, Karadağlı milliyetçilerin oluşturduğu çeteler; bulundukları bölgelerde çoğunluğu oluşturmak, Müslüman halkı bölgeden uzaklaştırmak için katliamlara başladılar. Çeteler girdikleri köylerde hayvanları ve değerli eşyaları gasp ettikten sonra köyde yaşayanları cami ve samanlıklara doldurup […]

Belgeler Genel Güncel Osmanlı Dönemi Savaşlar

“Parole in libertà” ile “Rumeli’nin Figânı” Arasında Fütürizmin Nabzında Edirne’nin Düşüşü ve “Sesler”

İtalyan Fütürist Marinetti’nin kitabı “Adrianopoli 1912” Milan’da basıldığında L’Intransigeant’da muhabir idi ve meşhûr şiiri Zang Tumb Tumb’da Edirne’nin Bulgarlarca işgalinde şâhit olduklarını “seslerle”anlattı. Ayşe SAMİHA Birinci Balkan Savaşı sırasında, 1912-1913, uçan bir şarapnel, patlayan bombalar ve savaşın tüm mekanik sesleri Filippo Tomasso Marinetti’nin kaleminden Milano’da “sesler” kitabı olarak şekil alırken yankıları Londra ve Paris’ten duyulur, […]

Genel Osmanlı Dönemi

Halebiyye Câmi’i, Kilise Camii

Halebiyye Câmi’i ; Kale içinde  Keçeciler kapısı  caddesinde  Kemerhavlu  Mahallesinde* kâin idi. Bu gün dört tarafı yanmış  evlerin arsalarıyla sınırlı  büyük bir meydan olup 1325 (1907)’de temellerinin sökülmesinden dolayı büyük bir çukur ve çukurun yanında  yüksek bir pencere ve duvar kalıntısı  mevcuttur. Bu pencerenin altında , toprak altında tuğla ve horasan ile örülmüş pencere ve […]

Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi Savaşlar

Balkan harbine katılan ZİYA ŞAKİR’in harp hatıraları.

GÖNÜLLÜ BİR İTTİHATÇI OLARAK BALKAN HARBİ’NE KATILAN ZİYA ŞAKİR’İN HARP HATIRALARI Ziya Şakir, Balkan Harbi’ne gönüllü olarak katılmış bir muharrirdi. Muharrir olmasının da etkisi ile Edirne cephesinde yaşananları, bizzat şahidi olarak günü gününe not etmiştir. Bu notlarının bir kısmını önce 1929 yılında Vakit gazetesinde “Meçhul Asker” adıyla 116 tefrika, daha sonra da 3 Ağustos 1947 […]