Cengiz Bulut’a ait yazılar

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

Edirne'de kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş meslekler…

Edirne’de kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş meslekler… 1- Bakır işçiliği (süsleme bakır) 2-Seramikçilik 3-kalaycılık 4-Ağaç oymacılığı (ağızlık,kutu,minyatür objeler,çeyiz sandığı vb.gibi ağaç oyma ve yakma işleri) 5-Mis sabunculuğu (kaybolmuş bir meslekti 12 yıldır tekrar canlandırıldı ve Edirneli kadınlarımıza ek gelir sağlar hale geldi..) 6-Taşçılık (Taş İşçiliği ) 7-Mücellitlik (Ciltçilik) 8-Müzehhiplik (Tezhip Motif yapma) Edirnekari…(Kurslarla canlandırılmaya çalışılıyor..) […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

Edirne Necmi İğe Evi Eski Fotoğrafları

Edirne’nin en eski günümüze ulaşan “Türk” evi olan nadir sivil mimarlık örneği bu güzel konak,Edirne müzesi kurucularınadan Necmi İğe’nin evidir,yıllar önce Ahmet Ünal İğe tarafından korunup onarılması amacı ile düşük bir bedel ile Edirne valiliğine verilen bina bu gün acınacak halde,valilik bu binayı Trakya Kalkınma Ajansına devretmiştir,Ajans ihalesini yapmış,onarılma süreci başlamıştır,bu binanın en kısa zamanda […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Osmanlı Dönemi

Edirne Yemiş Kapanı ve hanlar..

  Osmanlı şehirlerinde meydan geleneği yoktur,camii etrafında  kendisinin ve çevresinin ekonomik ihtiyaçlarına cevap veren yoğun bir üretim ve alışveriş merkezi olduğundan, ilgili yapılar şehrin en işlek yerlerini oluş­ turmaktaydı. Çoğu kez, şehrin kapılarından giren ana yollardan başlaya­rak, suk adı verilen esnaf çarşıları sıralanır ve bunlar arasında hanlar ve de bedesten yer alırdı. Bu tür yapılar […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel

Edirne Vilayeti Kitabesi

  Edirne Vilayet binasında asılı olan bu kitabe 1920 – 1922 Yunan işgali  sırasında yerinden sökülmüş,Osmanlı Devlet arması alınarak Atina Müzesine götürülmüştür..(Hayat Dergisi*Yıl 1929) Çeviri; Zeki Özkan-Mustafa Demirel Sarf-ı efkâr etmede tedbir-i âl-i el-âl ile Nakd-i vaktin sarf ider imara isti’cal ile Saye-i şahanede noksanını ikmal ile İtmedi tecviz kalsun öyle hâlî hal ile Kâm olur […]