Osmanlı Dönemi

Edirne muşîri vezir Mehmed İzzet Paşa,Ayşe Kavillioğlu

Kaynak ve lâti ceye aktaran ; Ayşe Kavillioğlu Bir sûreti Mulhakâtıyla eyâlet-i Edirne muşîri sadr-ı sâbık vezirim Mehmed İzzet Paşa iclâluhûya ve Edirne ve Tire  nâib ve muftîlerine ve amzâ-i mecâlis zîde kadruhuma hukum ki Tırnovi-i kebîr kazâsına muzâf  ( … )  karyesi ahâlîsinden Kara Mustafa bin Hüseyin ve Mehmed bin Mehmed nâm şahıslar ve […]