Genel

Edirne Müzesinde Bir Kitabe, Zeki Özkan

Günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan *** Ve kefâ billâhi şehiden. Muhammedün resulullah **** Bosna’da Gradacaç Kasabasında, meşhur Hüseyin Kapudanın oğlu merhum Muhammed Bey’in kerimesi ve Kaimmakam Halil Fehmi Bey’in zevcesi, merhume el-hacc Hatice Şefika hanımın ruhiçün el-fatiha. 5 Ramazan 1304 yevm-i Cuma Bu kitabe Zehrimar mezarlığından Edirne Arkeoloji Müzesine getirilmiş ve koruma altına alınmıştır..