Edirneli Şahsiyetler

Edirne Yahudileri ; Rıfat N. Bali

Edirne Yahudileri ; Rıfat N. Bali* *Araştırmacı Yazar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde çok önemli bir Yahudi yerleşim merkezi olan Edir­ne’deki Yahudi yaşamı üzerinde yurtdışmda bir­çok İlmî araştırma ve makale yayımlanmışsa da, Türkiye’de bugüne kadar salt Edirne Yahu­dilerinin tarihini ele alan toplu bir çalışma ya­pılmamıştır. Bu konuda yapılmış olan tek teşeb­büs Edirneli araştırmacı yazar Oral Onur’un ha­len […]